Sundhedsfaglig onboarding

Onboarding sundhedsfalige

Sundhedsfaglig onboarding

Sundhedsfaglig onboarding

Sunhedsfaglig onboarding giver kort og præcis introduktion til den sygeplejefaglige praksis

KvaliCare tilbyder et e-læringskursus i sundhedsfaglig onboarding. Kurset består af en række korte moduler, der kan anvendes til at give jeres personale en kort og præcis introduktion til faglige indsatser, metoder og emner indenfor sygepleje, pleje og omsorg.

Kurset er målrettet social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og andet fagligt relevant personale.

Der er mulighed for selv at udvælge og sammensætte kursets forskellige moduler, så kurset bliver tilpasset jeres arbejdsplads. Det er også muligt at få jeres egne lokale instrukser, vejledninger og dokumenter med ind e-læringskurset, så jeres personale også bliver introduceret til disse.

Nedenfor har vi sammensat en oversigt over, hvilke moduler e-læringskurset består af: 

Kurset indeholder følgende moduler

Modulerne har cirka en varighed på i alt 1 time og 10 minutter

Introduktion til de 12 sygeplejefaglige problemområder (10 min)

Dette modul giver en kort introduktion til de 12 sygeplejefaglige problemområder. Hvert område foldes ud med eksempler på problemer, og hvordan de kan komme til udtryk hos borgere. Der vil også forekomme øvelser med eksempler fra hverdagen.

Smitteveje (5 min)

Dette modul vil give dig viden om mikroorganismer og smitteveje. Med konkrete eksempler bliver det vist, hvordan du og dine kollegaer kan forebygge infektioner og smittespredning.

Håndhygiejne (10 min)

I dette modul vil du blive introduceret til, hvordan spredning af mikroorganismer mindskes ved at udføre håndhygiejne ved hjælp af håndvask og hånddesinfektion. Modulet vil også vise, hvordan håndhygiejne udføres og i hvilken form. Det er muligt at tilpasse modulet ved at tilføje jeres egne instrukser og dokumenter.

ISBAR (1o min)

Modulet giver en kort og præcis introduktion til, hvordan du kan arbejde med ISBAR og sikker kommunikation. Modulet er udviklet på baggrund af materiale udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

TOBS (8 min)

I modulet bliver du introduceret til TOBS. Det er et redskab til tidlig opsporing af begyndende sygdom hos borgere. I modulet vil du lære, hvordan du bruger redskabet til at understøtte den faglige vurdering og dit almene kendskab til borgeren.

Tidlig opsporing (10 min)

I dette modul bliver du introduceret til tidlig opsporing. Du vil blive vist, hvordan du kan arbejde med tidlig opsporing i dit daglige arbejde hos borgere.

Triagering (8 min)

Dette modul introducerer dig til metoden triagering. Du bliver introduceret til, hvordan du og dine kollegaer arbejder med triagering og hvilke redskaber i kan benytte.

Introduktion til sygeplejefaglig journalføring (8 min)

Dette modul indeholder en introduktion til hvad sygeplejefaglig journalføring består af. Hvem, hvad og hvor skal vi journalføre er spørgsmål som modulet vil forholde sig til. Dette modul vil altså give dig en kort introduktion til vigtige punkter i korrekt journalføring.