Magtanvendelse

Matanvendelse KvaliCare e-læring

Magtanvendelse

Magtanvendelse

Det kan være en udfordrende opgave at træne personale i reglerne og det forbyggende arbejde omkring magtanvendelse. Med vores kursus får jeres medarbejdere den nødvendige viden om servicelovens regler om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

E-læringen tager udgangspunkt i medarbejdernes centrale arbejdsopgaver og er inspireret af virkelige hændelser, så læringsoplevelsen kommer så tæt på hverdagen som muligt.

Kurset er udviklet på baggrund af servicelovens regler og Socialstyrelsens håndbøger og vejledninger inden for området, og udviklet af KvaliCare i tæt samarbejde med samarbejdskommuner og jurister.

Kurset indeholder følgende moduler

Modul 1:
Regler om
magtanvendelse

I modulet lærer du om borgerens rettigheder og reglerne indenfor brug af magtanvendelse.
KvaliCare har udviklet et overskueligt overblik over reglerne som bliver præsenteret i e-læringen som I kan anvende som opslagsværk. Modulet indeholder eksempler med situationer som inspireret fra hverdagen.

Varighed: 25 min.

Modul 2:
Forebyggelse af magtanvendelse

Dette modul præsenterer og anvender pædagogiske værktøjer, som I også kan anvende i jeres daglige arbejde med borgere. Modulet formidler god praksis og regler vedrørende indberetningsskemaet. I får præsenteret forslag til, hvordan I internt kan arbejde med at forebygge brug af magt.

Varighed: 25 min.

Modul 3: Quiz
Regler og pædagogiske værktøjer

Med quizzer og cases efterprøver vi viden om lovgivning, pædagogiske værktøjer, indberetning og læring efter magtanvendelse.
Modulet kan anvendes som generhvervelse af kompetencen på år 2.

Varighed: 15 min.

E-læring omkring magtanvendelse

Vil du høre mere om kurset?