Sundhedsfaglige nyheder

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

Revideret udgave af pjecen Korrekt håndtering af medicin. Styrelsen for Patientsikkerhed er i september 2023 udkommet med en ny udgave af pjecen ’Korrekt håndtering af medicin.’ Pjecen er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden...
Velkommen til nye kollegaer Vi er kommet godt i gang efter sommerferien, og vi er så heldige, at vi er blevet to mand stærkere på holdet hos ProLearning og KvaliCare. Mads og Jacob starter op i stillinger som henholdsvis IT-konsulent og grafiker, og de står...
Bliv opdateret på sygeplejefaglig journalføring med KvaliCares e-læring I sygeplejen er et af de vigtigste arbejdsredskaber patientjournalen. I journalen findes den sundhedsfaglige dokumentation, der gør det muligt for den sundhedsfaglige medarbejder at følge op samt evaluere på den behandling og pleje, som borgerne modtager. Korrekt...
Få helt styr på, hvordan smørrebrød skal anrettes Det er vidst ingen hemmelighed, at rigtig mange af de ældre borgere i hjemmeplejen er rigtig glade for at få smørrebrød til frokost. Dog har Gladsaxe Kommune oplevet et behov for at opkvalificere de medarbejdere, der sammensætter...
5. maj er Global Håndhygiejnedag Hvert år den 5. maj sætter World Health Organization, WHO, fokus på håndhygiejnen i sundhedssektoren med en global håndhygiejnedag. Håndhygiejnedagen har til formål at øge opmærksomheden på, at god håndhygiejne blandt sundhedspersonale kan reducere infektioner forbundet med indlæggelser og sikre...
Mere end 3.000 utilsigtede hændelser med insulin samlet fra 2020 og 2021 Tallet kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der i april sætter fokus på utilsigtede hændelser med insulin. Utilsigtede hændelser med insulin såsom doseringsfejl, forveksling mellem langsomt- og hurtigtvirkende insulinpenne eller lignende kan have alvorlige...
KvaliCare deltager på DSFS' spændende temadag KvaliCare deltager i dag i DSFS temadag i Ringsted. Der er mange spændende oplæg, hvor Winnie Schmelling fortæller om smerter i relation til sår - både forebyggelse og behandling efter en grundig gennemgang af Sundhedsstyrelsens nye smerteguide af Jeanette...
Dansk Selskab for Sårheling Tak til de mange besøgende på standen i sidste uge til årsmøde for Dansk Selskab for Sårheling. Det var nogle spændende dage med meget faglig sparring. Vi hørte mange relevante oplæg, herunder Maria Plaschkes fremlægge sin masterafhandling i Folkesundhed omkring diabetiske...
Nye guidelines fra EPUAP Vi er i fuld gang med at opdatere vores kurser i overensstemmelse med de nye guidelines fra EPUAP, som netop er udkommet i November 2019. Du kan hente de nye guidelines ved at klikke på linket.
Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en ny udgave af ”Korrekt håndtering af medicin”. Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en ny udgave af ”Korrekt håndtering af medicin” som afløser tidligere udgave fra 2011. Dette betyder, at der nu er overensstemmelse mellem anbefalingerne til plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje,...