KvaliCare nyheder

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

Velkommen til nye kollegaer Vi er kommet godt i gang efter sommerferien, og vi er så heldige, at vi er blevet to mand stærkere på holdet hos ProLearning og KvaliCare. Mads og Jacob starter op i stillinger som henholdsvis IT-konsulent og grafiker, og de står...
Bliv opdateret på sygeplejefaglig journalføring med KvaliCares e-læring I sygeplejen er et af de vigtigste arbejdsredskaber patientjournalen. I journalen findes den sundhedsfaglige dokumentation, der gør det muligt for den sundhedsfaglige medarbejder at følge op samt evaluere på den behandling og pleje, som borgerne modtager. Korrekt...
Skal I også have helt styr på, hvordan det perfekte stykke smørrebrød anrettes? Det er vidst ingen hemmelighed, at rigtig mange af de ældre borgere i hjemmeplejen er rigtig glade for at få smørrebrød til frokost. Dog har Gladsaxe Kommune oplevet et behov for at...
5. maj er Global Håndhygiejnedag Hvert år den 5. maj sætter World Health Organization, WHO, fokus på håndhygiejnen i sundhedssektoren med en global håndhygiejnedag. Håndhygiejnedagen har til formål at øge opmærksomheden på, at god håndhygiejne blandt sundhedspersonale kan reducere infektioner forbundet med indlæggelser og sikre...
Mere end 3.000 utilsigtede hændelser med insulin samlet fra 2020 og 2021 Tallet kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der i april sætter fokus på utilsigtede hændelser med insulin. Utilsigtede hændelser med insulin såsom doseringsfejl, forveksling mellem langsomt- og hurtigtvirkende insulinpenne eller lignende kan have alvorlige...
KvaliCare deltager på DSFS' spændende temadag KvaliCare deltager i dag i DSFS temadag i Ringsted. Der er mange spændende oplæg, hvor Winnie Schmelling fortæller om smerter i relation til sår - både forebyggelse og behandling efter en grundig gennemgang af Sundhedsstyrelsens nye smerteguide af Jeanette...
Mulighed for læring 24/7 med vores nye E-læringsshop! Efterspørgslen på just-in-time learning er stigende, og derfor er vi super glade for at kunne præsentere jer for vores nye e-læringsshop. E-læringsshoppen er ideel for dig, som søger efteruddannelse eller opdatering samt fornyelse af kompetencer. På shoppen...
E-læring om Førstehjælp KvaliCare er nu klar med et helt nyt e-læringskursus -  et Førstehjælpskursus, som vi har udviklet i samarbejde med Førstehjælpskonsulenterne. Det er e-læring målrettet sundhedsfagligt personale i den kommunale sektor (Sygeplejersker, SSA og SSH og andet fagligt personale). E-læringen kan stå alene,...
Ny e-læring på vej! Særligt én sygdom har taget al sundhedsfaglig opmærksomhed på det sidste. Den har fået os i KvaliCare til flytte arbejdspladsen hjem i en periode, men den har ikke stoppet os i arbejdet! Vi er nu tilbage på kontoret igen, hvor vi...
Covid19 Portal For at afhjælpe kommunernes udfordringer med oplæring af indkaldt personale, der skal varetage opgaver hos borgerne har Sorø Kommune, Plan2learn og Kvalicare søgt og fået midler hos Novo Nordisk Fonden til oprettelse af en portal, hvor kommunerne ganske gratis kan få adgang til...