KvaliCare nyheder

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

Nye sundhedsfaglige kræfter hos KvaliCare Vi er kommet godt tilbage efter juleferien, og vi er så heldige, at vi i starten af januar kunne byde vores nye kollega Mette velkommen hos KvaliCare. Mette er uddannet sygeplejerske, og har flere års erfaring inden for sygeplejesektoren i...
Ny e-læring om medicindispensering Vi har udviklet et nyt og opdateret e-læringsmodul, der sætter fokus på korrekt medicindispensering. E-læringen om medicindispensering er målrettet dig, der er autoriseret og udfører medicindispensering til borgere, der får dispenseret tabletter og kapsler. Men e-læringen er også målrettet dig, der...
👋🏼 Mød os på Ældre- og Sundhedskonferencen 👋🏼 Vi deltager ved dette års Ældre- og Sundhedskonference, som bliver afholdt d. 12 oktober 2023 på Comwell Kolding. I pauserne mellem oplæggene kan du finde Jørn og Mads, som står klar til en god snak ved KvaliCares...
Revideret udgave af pjecen Korrekt håndtering af medicin. Styrelsen for Patientsikkerhed er i september 2023 udkommet med en ny udgave af pjecen ’Korrekt håndtering af medicin.’ Pjecen er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden...
Gratis adgang til e-læring om UTH ved risikosituationslægemidler Er du leder inden for omsorg og pleje, eller har du måske ansvaret for kompetenceudviklingen på din arbejdsplads? Så kan vores gratis e-læring om UTH ved risikosituationslægemidler helt sikkert være noget for dig. Vi tilbyder, i samarbejde...
Forebyg utilsigtede hændelser med e-læring i medicinadministration Hos KvaliCare er vi interesserede i at være med til at forebygge utilsigtede hændelser med vores e-læringskursus i medicinadministration. Kurset kan være med til at forebygge medicineringsfejl gennem læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der har opgaver i medicinadministration....
Velkommen til nye kollegaer Vi er kommet godt i gang efter sommerferien, og vi er så heldige, at vi er blevet to mand stærkere på holdet hos ProLearning og KvaliCare. Mads og Jacob starter op i stillinger som henholdsvis IT-konsulent og grafiker, og de står...
Bliv opdateret på sygeplejefaglig journalføring med KvaliCares e-læring I sygeplejen er et af de vigtigste arbejdsredskaber patientjournalen. I journalen findes den sundhedsfaglige dokumentation, der gør det muligt for den sundhedsfaglige medarbejder at følge op samt evaluere på den behandling og pleje, som borgerne modtager. Korrekt...
Få helt styr på, hvordan smørrebrød skal anrettes Det er vidst ingen hemmelighed, at rigtig mange af de ældre borgere i hjemmeplejen er rigtig glade for at få smørrebrød til frokost. Dog har Gladsaxe Kommune oplevet et behov for at opkvalificere de medarbejdere, der sammensætter...
5. maj er Global Håndhygiejnedag Hvert år den 5. maj sætter World Health Organization, WHO, fokus på håndhygiejnen i sundhedssektoren med en global håndhygiejnedag. Håndhygiejnedagen har til formål at øge opmærksomheden på, at god håndhygiejne blandt sundhedspersonale kan reducere infektioner forbundet med indlæggelser og sikre...