Vores læringskoncept

Vores læringskoncept

Vores læringskoncept handler om, hvordan vi bedst muligt får sundhedsfaglig personale til at anvende det de har lært i e-læringen i praksis. Med vores KC365 kvalitetskoncept har vi dokumeteret effekt på at vores e-læring virker i praksis.

E-læring tilpasset de sundhedsfaglige faggrupper

Vores e-læring findes i flere versioner tilpasset forskellige sundhedsfaglige faggrupper. På den måde kan vi sikre, at indholdet er tilpasset den enkelte faggruppes arbejdsopgave, og at det de lærer sættes ind i deres egen hverdag og den praksis de skal udføre. Vores e-læring findes i flere versioner tilpasset forskellige sundhedsfaglige faggrupper. På den måde kan vi sikre, at indholdet er tilpasset den enkelte faggruppes arbejdsopgave, og at det de lærer, sættes ind i deres egen hverdag, og i den praksis de skal udføre.

Sygeplejersker

Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedshjælpere

Vores e-læring er baseret på anbefalinger fra:

Sundhedsstyrelsen

Styrelsen for patientsikkerhed

Center for kliniske retningslinjer

KvaliCare e-læring tilbyder:

Vores e-læring er praksisnær og har den forebyggende rehabiliterende tilgang. Den er taget ud af hverdagen fra hjemmeplejen og har borgeren i centrum.

E-læringen indeholder mulighed for lokal tilpasning, hvilket vil sige, at der er mulighed for at tilføje materialer/dokumenter/instrukser, I selv kan opdatere efter behov.

Alt materiale om de faglige emner er samlet i ét kursus: Teori, praksis, lokale instrukser, cases og relevante links til hjemmesider og uddybende materiale.

Vores pædagogiske ståsted

Når vi udvikler e-læring gør vi os mange overvejelser om, hvordan vi flytter viden fra computeren til faktisk anvendelse hos sundhedspersonalet. Vi indgår i professionelle samarbejder om udvikling af indhold til kurserne, hvor vi arbejder med adfærdsdesign, læringsstile og målgruppeanalyser.

Hold musen over ikonerne til højre for at læse mere om hvilke pædagogiske tilgange vi anvender i udviklingen af vores e-læring.

Lineær struktur

KvaliCare e-læring er opbygget med en lineær struktur, hvilket vil sige, at din medarbejder har en klar rækkefølge som indholdet skal tages i. E-læringen har en indholdsfortegnelse, der sikrer overblik over fremdrift. Det er muligt at navigere rundt i e-læringen, men en anbefalet rækkefølge opnås ved at gøre brug af pilene i e-læringen.

Interaktivitet

E-læringen holder din medarbejder aktiv gennem hele kurset ved brug af interaktive elementer. De tvinger medarbejderen til at følge med og tage stilling undervejs. Dermed opnås bedre læring, idet din medarbejder skal tage stilling og kan dermed ikke blot se e-læringen uden at følge med.

Animerede sider

E-læringen har animerede sider, som gør e-læringen mere spændende og grafisk behageligt for øjnene.

Video

Med video- og animationsfilm vil e-læringen være tættere på hverdagen.

Øvelser taget fra hverdagen

Ved hjælp af øvelser skal modtageren tage stilling til, hvad de skal gøre i mødet med borgeren i den pågældende situation.

Alt materiale samlet i ét kursus

Din medarbejder har mulighed for at tilgå links til kilder og anbefalinger, værktøjer, redskaber og kommunespecifikke dokumenter.

Cases med dilemmaer skal løses

Med baggrund i den praktiske og teoretiske grundviden, som opbygges i kurserne, skal sundhedspersonalet tage stilling til konkrete dilemmaer, de kan møde inden for det faglige område e-læringen behandler.

Quiz

E-læringen indeholder quizzer, som bruges til at sikre, at din medarbejder har forstået indholdet. Quizzerne sætter det faglige indhold ind i den hverdag medarbejderne møder.
Sundhedsfaglig introduktion til medarbejdrere e-læring

Vi bruger avatars

Vi bruger avatars i vores e-læring for at formidle i øjenhøjde med modtageren. Med en avatar får budskaberne en afsender som kender og forstår det sundhedsfaglige plejepersonale og det skaber tryghed og motivation.