Vores kunder siger

KvaliCare - citat fra Sorø Kommune

”Jeg bruger KvaliCare i min hverdag som sygeplejerske. Både som opslagsværk, men også som led i undervisning i medicinhåndtering til studerende. Den studerende og jeg sidder foran skærmen og fører en dialog sideløbende med programmet på computeren. Når der er behov for det, så pauser vi og forsætter, når vi er klar til dette. Den studerende har altid set programmet inden vi mødes. Det skaber tid til refleksion og dialog.” I dag har jeg undervist en ufaglært hjælper og hun sagde: ”Godt man kan gå ind på kvaliCare og kigge på det hele tiden. -Er sikker på man kommer igennem alt.”

Belinda Olsen, Sygeplejerske, Sorø Kommune

KvaliCare - citat fra Sorø Kommune

”Jeg anser e-læring som et særdeles brugbart og væsentligt værktøj, i forhold til på en effektiv måde at kompetenceudvikle vore medarbejdere på konkrete og målrettede indsatsområder, som er karakteriseret ved deres kompleksitet og deraf krav til faglig indsigt og viden om bedst praksis. Hertil kommer at e-læring i den konstruktion som KvaliCare har udviklet, giver Sorø kommune mulighed for at anvende e-læring som strategisk ledelsesværktøj, i relation til bl.a. at sikre og fastholde kvalitet i forbindelse med uddelegering af opgaver”.

Søren Wollesen, Chef, Sorø Kommune

KvaliCare - citat fra Slagelse Kommune

”KvaliCare sårkoncept er et professionelt og godt arbejdsredskab til gennemførelse af et større projekt i kommunen. Det giver et godt overblik af processen og sikrer en god forankring af viden i organisationen på alle planer. Slagelse kommune oplever samarbejdet med KvaliCare som meget professionelt og nærværende”

Mette Schiøtt, terapeut, Slagelse Kommune

KvaliCares kunder siger

“Jeg har kun gode oplevelser omkring KvaliCares e-læring. Jeg er uddannet som social og sundhedhjælper og bruger ofte kvalicare som opslagsværk i forbindelse med mit job. Det er dejligt at kunne hente viden og eventuelt få opfrisket ting, som jeg måske ikke lige har haft i længere tid . Det kan være oplysninger om sår hos diabetikere , samarbejde ved rehabilitering eller hvilke hjælpemidler , der er mulighed for at benytte etc. Det er hurtigt og nemt at logge sig på og søge den viden jeg ønsker at få information om .

Karen Hansen, social og sundhedshjælper

KvaliCares kunder siger

Jeg er ved at uddanne mig som Social- og sundhedsssistent og er elev. Jeg har stor glæde af Kvalicare, da jeg hele tiden kan få opfrisket min viden indenfor området spe. med sårpleje, og så går der jo helt sport i den, ved at kunne prøve en gang mere, for lige og se om jeg var bedre lige den sidste gang.

Henriette Terp

KvaliCares kunder siger

“Jeg er nyansat og har haft rigtig meget glæde af kvalicare. Det giver en god balast, som ny. Og det kan foregå i det tempo, der passe den enkelte, og når det er relevant. En blanding af kendt og nyt stof.

Rikke Bang-Andersen

KvaliCares kunder siger

“Et helt fantastisk selvstudie, det gør os bedre, dygtigere, meget mere obs på ting vi i forvejen ved. For eks har jeg været meget glad for den reminder HUSK den har jeg virkelig fået med mig .Håber det fortsætter i 2016.

Connie Schwartz, Sygehjælper

KvaliCares kunder siger

“Vi har nu været en del af Kvalicares e-learningsprogram i kommunen det sidste år. Det har givet os en masse ny viden på sårområdet. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra personalet der har gennemgået programmet. Da vi fik resultatet af såranalysen sidst i 2014 kunne vi sort på hvidt se, at det nytter noget med denne form for læring. Vi opnåede et rigtig fint resultat, så vi vil selvfølgelig kæmpe for at resultatet bliver endnu bedre.

Dorte Mikkelsen

KvaliCares kunder siger

“For mange år siden, da vi startede med Kvalicare, havde vi i gruppen en person, som var meget imod at læse programmet.
Nu har vedkommende læst det hele og er så  utrolig godt tilpas med resultatet, at kollegerne i gruppen næsten hver dag får besked om “hvad, der står i Kvalicare”.
Det synes vi, at  han kan roses for, og da han ikke lægger ikke skjul på, at han er ordblind, og har været glad for at lære stoffet på en for ham – perfekt måde, ja, så fortjener han da vist en trøje.

Ansat i Kærby

KvaliCare - citat fra Ringkøbing-Skjern Kommune

“Vi er to sårsygeplejersker i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er rigtig glade for, at kommunen har investeret i KvaliCare. Vi oplever, at alle medarbejdere har fået meget mere fokus på dette speciale, og generelt blevet meget mere opmærksomme på den forebyggende indsats i forhold til sår. Desuden er det en stor hjælp til at holde viden ajour, men også til udvikling på alle niveauer.
I øvrigt får vi mange posetive tilkendegivelser fra kolleger, som synes det er et rigtigt godt koncept. 

Birthe Refstrup, Sårsygeplejerske og Bente Larsen, Sårsygeplejerske / koordinator fra Ringkøbing-Skjern Kommune

KvaliCares kunder siger

“Jeg er uddannet ssh og har været det i 6 år nu. Jeg står tit i forskellige situationen, som jeg ikke altid har helt styr på. Jeg tager derfor problemstillingen med ned i min gruppe, hvor vi drøfter de forskellige muligheder og kommer aldrig helt til enighed. Vi har derfor lavet en “konkurrence”, hvem der har ret og for at tjekke det, logger vi ind på kvalicare og ser svaret og på den måde, er vi alle sammen blevet klogere. Det er et super let og god redskab i har lavet til os.”

Tanja, SSH

KvaliCares kunder siger

“Som kontorassistent på et plejecenter, har jeg fået rigtig meget god basisviden, ved at tage kurserne i KvaliCare! Jeg forstår nu hvad de uddannede SOSU’er taler om, og kan være med, når de forskellige emner diskuteres! 🙂 Gode, overskuelige og meget lærerige kurser!”

Ea, Kontormedarbejder

KvaliCares kunder siger

“Jeg oplever, at alle mine kolleger  har fået meget mere fokus på dette speciale, og generelt blevet meget mere opmærksomme på den forebyggende indsats i forhold til sår.
Desuden er det en stor hjælp til at holde viden ajour, men også til udvikling på alle niveauer.
I øvrigt får vi mange positive tilkendegivelser fra kolleger, som synes det er et rigtigt godt koncept.

Social og sundhedsassistent, RKSK-Tarm, Aflastningsophold

KvaliCares kunder siger

“Her hos Os, arbejder vi med kvalicare som en obligatorisk opgave at gennemføre – og opslagsværk når vi står i forskellige udfordringer hos Beboerne. Dette for at sikre, at alle har samme basisviden, og for at skabe faglig udvikling i huset. Så alle gennemgår e-learning, dette skal selvfølgelig være i forhold til egen uddannelse.”

Gitte Køhler Mertz, Assisterende Plejehjemsleder, Annebergcentret

KvaliCares kunder siger

“Jeg vil gerne rose Kvalicare..
Dette er et super initiativ, hvilket kan benyttes af rigtig mange… ufaglærte samt faglærte.. Vi har diskuteret dette på arbejdet og vi mener alle, at det er smart samt brugbart, at jeres app kan benyttes, når vi står ude ved de forskellige borgere..
Så en kæmpe tak og mange tak for et lærerigt kursus…;0))…

Ditte B. Sørensen, SOSA

Vil du høre mere om KvaliCare?