Vores kunder siger

Jeg har både været med til at implementere KvaliCare på min tidligere arbejdsplads og til at bruge det her på Autisme-huset.

Fra vi tog kontakt til KvaliCare, og til den første medarbejder kunne gå i gang med at tage kurset, gik der max. 14 dage. Nu fik ledelsen også det gode overblik, og kunne se, hvem der havde styr på kurserne. De fleste medarbejdere er pressede i dag og kan godt glemme at tage et kursus – hos KvaliCare er det let at sende en mail til alle, der af en eller anden grund ikke har fået taget kurser endnu og minde dem om det – uden at nogen behøver at føle sig hængt ud.

KvaliCare giver et godt overblik over medarbejdernes læringsaktivitet, og jeg behøver ikke at være bange for om medarbejderne kan svare på spørgsmål, når vi har tilsyn – for jeg kan jo se, at alle har taget kurset og bestået testen. Det giver en stor tryghed at vide, at medarbejderne kan det, de skal. Ledelsen har jo ansvaret for, at medarbejderne har de rette kompetencer – og denne måde er den bedste – medarbejderne kan se kurserne, når de har lyst, og når der er en pause. De kan se kurserne hjemme, og de kan tage kurset flere sammen, hvis de vil. Lige nu er det et stykke tid siden, at kurset blev sat op her i Autisme-huset, og medarbejderne siger selv, at de hellere lige må se kurset igen – KvaliCare er på alle mulige måder tilpasset til vores travle hverdag. På min tidligere arbejdsplads havde vil tilsyn, og jeg blev spurgt om, hvordan jeg kunne være sikker på, at alle have set kurset – så kunne jeg vise lederoverblikket – og der blev ikke spurgt mere ind til det. Med KvaliCare er der styr på det.

Dorte Mumm Laursen, Autisme-huset

Ringkøbing-Skjern Kommune er kunde hos KvaliCare

”Det er et rigtig godt kursus – der med mange gode billeder og grafik formidler den nødvendige viden, der mangler ikke noget.”

Birthe Refstrup, Sårsygeplejerske, Ringkøbing-Skjern kommune

om e-læringskurset –  Den diabetiske fod – Sårforebyggelse

KvaliCare - citat fra Sorø Kommune

”Jeg bruger KvaliCare i min hverdag som sygeplejerske. Både som opslagsværk, men også som led i undervisning i medicinhåndtering til studerende. Den studerende og jeg sidder foran skærmen og fører en dialog sideløbende med programmet på computeren. Når der er behov for det, så pauser vi og forsætter, når vi er klar til dette. Den studerende har altid set programmet inden vi mødes. Det skaber tid til refleksion og dialog.” I dag har jeg undervist en ufaglært hjælper og hun sagde: ”Godt man kan gå ind på kvaliCare og kigge på det hele tiden. -Er sikker på man kommer igennem alt.”

Belinda Olsen, Sygeplejerske, Sorø Kommune

KvaliCare - citat fra Ringkøbing-Skjern Kommune

”I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi gennem de sidste 10 år brugt KvaliCare e-læring som et fleksibelt tilbud om kompetenceudvikling og som et strategisk værktøj. Kurserne passer overens med de øvrige indsatser vi har i kommunen og er med til at sikre, at medarbejderne føler sig klædt på til at varetage opgaverne efter nyeste nationale retningslinjer. Med KvaliCare har vi også mulighed for at tilføje egne lokale procedurer og arbejdsgange til det enkelte læringsmodul.

Vi har vores egen platform til afvikling af e-læring, her ligger KvaliCare modulerne, andre læringsmoduler fx fra videnscenter for demens og vi skal til at arbejde med også at lægge egne e-læringsmoduler ind.

Den enkelte medarbejder bliver ved påbegyndt ansættelse tilknyttet de læringsmoduler, der er specielt rettet mod den pågældendes fagprofil. Den enkelte leder kan løbende følge hvor langt den enkelte medarbejder er med gennemgang af kurserne.

Fremadrettet arbejder vi med at udbygge e-læringen med nye typer af kurser såsom Førstehjælp, GDPR, brandkursus og med egne kurser fx vedr. SMARTE arbejdsmetoder og palliation. En mere fleksibel løsning ift. introduktion ”onboarding” er også et stort ønske. Alt i alt ser vi e-læring som uundværligt i samspil med de mere traditionelle læringsmetoder.”

 Else K. Pedersen, Sundhedsfaglig konsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune 

KvaliCare - citat fra Slagelse Kommune

”KvaliCare sårkoncept er et professionelt og godt arbejdsredskab til gennemførelse af et større projekt i kommunen. Det giver et godt overblik af processen og sikrer en god forankring af viden i organisationen på alle planer. Slagelse kommune oplever samarbejdet med KvaliCare som meget professionelt og nærværende”

Mette Schiøtt, terapeut, Slagelse Kommune

KvaliCare - citat fra Sorø Kommune

”Jeg anser e-læring som et særdeles brugbart og væsentligt værktøj, i forhold til på en effektiv måde at kompetenceudvikle vore medarbejdere på konkrete og målrettede indsatsområder, som er karakteriseret ved deres kompleksitet og deraf krav til faglig indsigt og viden om bedst praksis. Hertil kommer at e-læring i den konstruktion som KvaliCare har udviklet, giver Sorø kommune mulighed for at anvende e-læring som strategisk ledelsesværktøj, i relation til bl.a. at sikre og fastholde kvalitet i forbindelse med uddelegering af opgaver”.

Søren Wollesen, Chef, Sorø Kommune

KvaliCares kunder siger

Jeg er ved at uddanne mig som Social- og sundhedsssistent og er elev. Jeg har stor glæde af Kvalicare, da jeg hele tiden kan få opfrisket min viden indenfor området spe. med sårpleje, og så går der jo helt sport i den, ved at kunne prøve en gang mere, for lige og se om jeg var bedre lige den sidste gang.

Henriette Terp

KvaliCares kunder siger

“Jeg er nyansat og har haft rigtig meget glæde af kvalicare. Det giver en god balast, som ny. Og det kan foregå i det tempo, der passe den enkelte, og når det er relevant. En blanding af kendt og nyt stof.

Rikke Bang-Andersen

KvaliCares kunder siger

“Et helt fantastisk selvstudie, det gør os bedre, dygtigere, meget mere obs på ting vi i forvejen ved. For eks har jeg været meget glad for den reminder HUSK den har jeg virkelig fået med mig .Håber det fortsætter i 2016.

Connie Schwartz, Sygehjælper

KvaliCares kunder siger

“Vi har nu været en del af Kvalicares e-learningsprogram i kommunen det sidste år. Det har givet os en masse ny viden på sårområdet. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra personalet der har gennemgået programmet. Da vi fik resultatet af såranalysen sidst i 2014 kunne vi sort på hvidt se, at det nytter noget med denne form for læring. Vi opnåede et rigtig fint resultat, så vi vil selvfølgelig kæmpe for at resultatet bliver endnu bedre.

Dorte Mikkelsen

KvaliCares kunder siger

“For mange år siden, da vi startede med Kvalicare, havde vi i gruppen en person, som var meget imod at læse programmet.
Nu har vedkommende læst det hele og er så  utrolig godt tilpas med resultatet, at kollegerne i gruppen næsten hver dag får besked om “hvad, der står i Kvalicare”.
Det synes vi, at  han kan roses for, og da han ikke lægger ikke skjul på, at han er ordblind, og har været glad for at lære stoffet på en for ham – perfekt måde, ja, så fortjener han da vist en trøje.

Ansat i Kærby

KvaliCare - citat fra Ringkøbing-Skjern Kommune

“Vi er to sårsygeplejersker i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er rigtig glade for, at kommunen har investeret i KvaliCare. Vi oplever, at alle medarbejdere har fået meget mere fokus på dette speciale, og generelt blevet meget mere opmærksomme på den forebyggende indsats i forhold til sår. Desuden er det en stor hjælp til at holde viden ajour, men også til udvikling på alle niveauer.
I øvrigt får vi mange posetive tilkendegivelser fra kolleger, som synes det er et rigtigt godt koncept. 

Birthe Refstrup, Sårsygeplejerske og Bente Larsen, Sårsygeplejerske / koordinator fra Ringkøbing-Skjern Kommune

KvaliCares kunder siger

“Jeg er uddannet ssh og har været det i 6 år nu. Jeg står tit i forskellige situationen, som jeg ikke altid har helt styr på. Jeg tager derfor problemstillingen med ned i min gruppe, hvor vi drøfter de forskellige muligheder og kommer aldrig helt til enighed. Vi har derfor lavet en “konkurrence”, hvem der har ret og for at tjekke det, logger vi ind på kvalicare og ser svaret og på den måde, er vi alle sammen blevet klogere. Det er et super let og god redskab i har lavet til os.”

Tanja, SSH

KvaliCares kunder siger

“Som kontorassistent på et plejecenter, har jeg fået rigtig meget god basisviden, ved at tage kurserne i KvaliCare! Jeg forstår nu hvad de uddannede SOSU’er taler om, og kan være med, når de forskellige emner diskuteres! 🙂 Gode, overskuelige og meget lærerige kurser!”

Ea, Kontormedarbejder

KvaliCares kunder siger

“Jeg oplever, at alle mine kolleger  har fået meget mere fokus på dette speciale, og generelt blevet meget mere opmærksomme på den forebyggende indsats i forhold til sår.
Desuden er det en stor hjælp til at holde viden ajour, men også til udvikling på alle niveauer.
I øvrigt får vi mange positive tilkendegivelser fra kolleger, som synes det er et rigtigt godt koncept.

Social og sundhedsassistent, RKSK-Tarm, Aflastningsophold

KvaliCares kunder siger

“Her hos Os, arbejder vi med kvalicare som en obligatorisk opgave at gennemføre – og opslagsværk når vi står i forskellige udfordringer hos Beboerne. Dette for at sikre, at alle har samme basisviden, og for at skabe faglig udvikling i huset. Så alle gennemgår e-learning, dette skal selvfølgelig være i forhold til egen uddannelse.”

Gitte Køhler Mertz, Assisterende Plejehjemsleder, Annebergcentret

KvaliCares kunder siger

“Jeg vil gerne rose Kvalicare..
Dette er et super initiativ, hvilket kan benyttes af rigtig mange… ufaglærte samt faglærte.. Vi har diskuteret dette på arbejdet og vi mener alle, at det er smart samt brugbart, at jeres app kan benyttes, når vi står ude ved de forskellige borgere..
Så en kæmpe tak og mange tak for et lærerigt kursus…;0))…

Ditte B. Sørensen, SOSA

Vil du høre mere om KvaliCare?