Sundhedsfaglig onboarding

Sommerferieplanlægningen er gået i gang, og for mange betyder det, at der skal rekrutteres og oplæres nye ferieafløsere og vikarer i plejen.

Det helt rigtige introduktionsforløb

At planlægge og gennemføre det helt rigtige introduktionsforløb, der sikrer en god præsentation af de forskellige opgaver hos borgerne, kan være en proces der kræver mange ressourcer. Det er vigtigt, at ferieafløsere og nye medarbejdere bliver klædt godt på til at varetage de forskellige opgaver, men det er ligeså vigtigt, at medarbejderen får en god oplevelse med introduktionen og føler sig budt godt velkommen.

Det vil vi gerne hjælpe med!

Med KvaliCares nye e-læringskursus ’Sundhedsfaglig onboarding’, bliver det nemt og fleksibelt at sikre en god og struktureret oplæring af ferieafløsere eller introduktion til nye medarbejdere.

Administrationsfri og fleksibel løsning

Det kræver meget få ressourcer – alle er automatisk sikret hurtig adgang til et forløb, der er tilpasset de arbejdsopgaver, de skal varetage.
E-læringen kan gennemføres uanset tid og sted, og kræver ikke andet end adgang til en computer eller tablet med internetadgang.

Byg-selv kursus

Kurset består af en række korte og konkrete e-læringsmoduler på max 10 minutters varighed, der giver introduktioner til forskellige arbejdsopgaver på det sundhedsfaglige område. Modulerne er bygget op omkring flot grafik, interaktive quizzer og videoer, der er inddrager brugeren hele vejen igennem.

Modulerne kan både bruges enkeltvis til at introducere udvalgte faglige indsatser, eller sammensat som et samlet sundhedsfagligt introduktionskursus.

Kurset består af følgende moduler

• Håndhygiejne
• Smitteveje
• ISBAR
• TOBS
• Triagering
• Tidlig opsporing

Derudover er vi også i fuld gang med at producere modulerne

De 12 sygeplejefaglige problemområder samt Journalføring til kurset.

Udsnit fra modulerne

Kontakt os for at høre mere og se en demo af kurset

Sundhedsfaglig onboarding

Om KvaliCare

KvaliCare startede i 1996 med at skabe en ensartet og systematisk sygeplejepraksis om sårbehandling.

Tanken var at fremme det tværsektionelle samarbejde mellem kommuner og sygehuse, hvor der hurtigt viste sig et behov for læring.

Vi har udviklet os til i dag at udvikle sundhedsfaglig e-læring, samt at levere kvalitetskoncepter til sundhedssektoren.

Send besked