Synkebesvær – opsporing og basal afhjælpning

E-læring om Synkebesvær

Synkebesvær – opsporing og basal afhjælpning

E-læringskursus om synkebesvær fra KvaliCare

Kursus for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, og sygeplejersker

I dette kursus lærer du om synkebesvær og problemets omfang. Du lærer at identificere borgere med synkeproblemer, og hvordan du sikrer at disse borgere kan spise og drikke uden at fejlsynke.

Kurset er udviklet i OPI projekt i samarbejde med regionale og kommunale fagspecialister med udgangspunkt i kliniske retningslinjer.

Kurset indeholder:

E-læringskursus om synkebesvær fra KvaliCare
Viden om synkebesvær
Tegn på risiko
E-læringskursus om synkebesvær fra KvaliCare
Lejring ved indtagelse pr. os og ved mundhygiejne
Risikosituation – måltidet
E-læringskursus om synkebesvær fra KvaliCare
Dysfagiscreening
Kost og væskekonsistens
Mulighed for lokale instrukser

Moduler

Synkebesvær

Du lærer om dysfagi og problemets omfang. Du lærer om normal synkefunktion i forhold til dysfagi. Du lærer om risikogrupper på din arbejdsplads, synkescreening, kostkonsistens og væskekonsistens. Du lærer om lejring på stol og i seng ved indtagelse af mad og drikke, “chin down”, mundhygiejne,  og vejledning af patient og pårørende.