Sektorovergange

Sektorovergange e-læring

Sektorovergange

KvaliCare e-læringskursus om sektorovergange

Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere

I kurset får du indsigt i og forståelse for, hvilken rolle og ansvar kommune og sygehus har i forhold til kommunikationsflowet i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse af borger/patient. Målet er en fælles faglig tilgang, herunder hvordan man bedst muligt kan styrke hinanden på tværs af sektorerne.
Du vil få indsigt i og forståelse for, hvilken rolle og ansvar kommune og sygehus har i forhold til kommunikationsflowet i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse af borger/patient.

Kurset indeholder:

KvaliCare sektorovergange e-læring
Indlæggelsesrapport – kommune
Manuel indlæggelsesrapport – kommune
Korrespondance
KvaliCare sektorovergange e-læring
Plejeforløbsplan, herunder kompliceret udskrivelse – sygehus
Udskrivelsesrapport – sygehus
KvaliCare sektorovergange e-læring
Borger/patient cases
Mulighed for lokale instrukser
Links til mere viden

Moduler

Sektorovergange

I dette kursus får du viden om tværsektoriel kommunikation mellem kommune og sygehus, herunder hvilke data og informationer sektorerne hver især efterspørger i sektorovergangene.