Medicinhåndtering

Medicinhåndtering e-læring hos KvaliCare

Medicinhåndtering

KvaliCare e-læringskursus om Medicinhåndtering

Kursus for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker

Dit ansvar og dine opgaver baseret på Sundhedsstyrelsens vejledning for korrekt håndtering af lægemidler, og lokale instrukser vedr. medicinhåndtering.

Kurset er delt op i fem moduler:

  • Medicinansvarlig
  • Medicinadministration
  • Øjendrypning
  • Insulininjektion til voksne diabetikere
  • Subkutan kanyle

Kurset indeholder:

Hvad indebærer opgaven for og hos borgeren

Særlige fokusområder i forhold til hyppige medicineringsfejl

Risikolægemidler

PN medicin

Tjekliste ved medicindispensering

Indberetning af UTH

Ansvar og patientsikkerhed, samtykke

Sikker kommunikation ISBAR - Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Moduler

Medicinansvarlig

I kurset lærer du om ansvarsområder for den medicinansvarlige. Du lærer om problemområder i forhold til patientsikkerhed, og metoder til at forebygge medicinfejl.

Insulininjektion til voksne diabetikere

Dette kursus understøtter din kompetenceudvikling i sygepleje til diabetikere, med fokus på observationer, handlinger og ansvar, i forbindelse med injektion af insulin.

Medicinadministration

I dette e-læringskursus får du viden om grundlæggende lægemiddelformer, og hvordan de mest almindelige lægemidler skal opbevares. Du lærer at kontrollere, at borgeren får den rigtige medicin.

Subkutan kanyle

I kurset møder du borgeren og lærer om sygepleje ved fastliggende subcutan kanyle.

Øjendrypning

I dette kursus lærer du, hvordan du skal udføre øjendrypning, håndtere øjendråber og øjensalve, samt hvordan du skal observere øjet og øjenomgivelserne. Derudover lærer du, hvordan du skal dokumentere udførelse af opgaven.