Medicinansvarlig

Medicinansvarlig_e-læring fra KvaliCare

MEDICINANSVARLIG

Lær om rollen som Medicinansvarlig via e-læring fra KvaliCare

Bliv klogere på ansvarsområder for den medicinansvarlige

Du bliver introduceret til, hvad dit ansvar og dine opgaver er indenfor medicinhåndtering. Du lærer om problemområder i forhold til patientsikkerhed og metoder til at forebygge medicinfejl. Du lærer om risikosituationer i forhold til patientsikkerhed på de områder af medicinhåndtering, hvor der hyppigst sker utilsigtede hændelser

Modulet er baseret på Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer for Korrekt håndtering af medicin, Sundhedsstyrelsens vejledning for korrekt håndtering af lægemidler og Sundhedsloven.

Kurset indeholder:

Medicinansvarlig e-læring
Tjekliste ved medicindispensering
Særlige fokusområder vedr. medicinfejl
Medicinansvarlig e-læring
Indberetning af UTH
Ansvar og patientsikkerhed, samtykke
Medicinansvarlig e-læring
PN medicin
Sikker kommunikation ISBAR

Moduler

Medicinansvarlig

I kurset lærer du om ansvarsområder for den medicinansvarlige. Du lærer om problemområder i forhold til patientsikkerhed og metoder til at forebygge medicinfejl.