Medicinansvarlig

Medicinansvarlig_e-læring fra KvaliCare

MEDICINANSVARLIG

Lær om rollen som Medicinansvarlig via e-læring fra KvaliCare

Kursus for sygeplejersker

Du lærer om hvad dit ansvar og dine opgaver er indenfor medicinhåndtering. Modulet er baseret på Sundhedsstyrelsens vejledning for korrekt håndtering af lægemidler.

Kurset indeholder:

Medicinansvarlig e-læring
Tjekliste ved medicindispensering
Særlige fokusområder vedr. medicinfejl
Medicinansvarlig e-læring
Indberetning af UTH
Ansvar og patientsikkerhed, samtykke
Medicinansvarlig e-læring
PN medicin
Sikker kommunikation ISBAR

Moduler

Medicinansvarlig

I kurset lærer du om ansvarsområder for den medicinansvarlige. Du lærer om problemområder i forhold til patientsikkerhed og metoder til at forebygge medicinfejl.