Insulininjektion til voksne diabetikere

E-læring om Insulininjektion for voksne diabetikere fra KvaliCare

Insulininjektion til voksne diabetikere

KvaliCare e-læring om insulininjektion

Kursus for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker

Dette kursus understøtter din kompetenceudvikling i sygepleje til diabetikere, med fokus på observationer, handlinger og ansvar, i forbindelse med injektion af insulin.

Kurset er udviklet i samarbejde med sundhedsfaglig personale i den kommunale sektor.

Kurset indeholder:

E-læring om Insulininjektion fra KvaliCare
Introduktion til typer af diabetes og behandling
Hvad indebærer opgaven for og hos borgeren
E-læring om Insulininjektion fra KvaliCare
Infektionshygiejne og fremgangsmåde
Observationer, handlinger og opfølgning af sygeplejen
E-læring om Insulininjektion fra KvaliCare
Sikkerhed og ansvar i opgaven
Dokumentation

Moduler

Insulininjektion til voksne diabetikere

I e-læringen lærer du om sygepleje til diabetikere, med fokus på observationer, handlinger og ansvar, i forbindelse med injektion af insulin.