Forebyggelige indlæggelser – tidlig opsporing

Forebyggelige indlæggelser - e-læringskursus fra KvaliCare

Forebyggelige indlæggelse – tidlig opsporing

E-læring om tidlig opsporing fra KvaliCare

Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere

På kurset lærer du om de tegn på svækkelse og sygdom hos borgeren, du skal være opmærksom på. Du møder borgere i situationer forbundet med særlig risiko og hvad du  skalobservere og hvordan skal du handle. Du får viden om din rolle i forhold til at bevare borgerens sundhed og forebygge indlæggelser.

Kurset er udviklet i samarbejde med kommunale fagspecialister. Modukerne indeholder praksisrelevante billeder, film, lyd og interaktive øvelser.

Kurset består af 6 moduler der tilsammen styrker et kompetenceløft.

Kurset indeholder:

Tidlig opsporing - sundhedsfaglig e-læring fra KvaliCare
Konsekvenser ved indlæggelse for borgeren
De hyppigste indlæggelser
Triagering og vurdering
Årsager til ernæringsproblemer
Tidlig opsporing - sundhedsfaglig e-læring fra KvaliCare
Kost til småtspisende
BMI
Fysiologi, dehydrering og væskebehov
Vejrtrækning og vejrtrækningsøvelser
Tidlig opsporing - sundhedsfaglig e-læring fra KvaliCare
Symptomer på lungebetændelse
Hvad indebærer en UVI for borgeren
Infektionshygiejne
Urinprøvetagning
Observationer, risikovurdering og handling

Moduler

Introduktion

Dette modul giver introduktion til, hvilke indlæggelser der forekommer hyppigst hos den ældre borger, og hvilke tegn man skal være opmærksom og reagerer på, når ældre borgere mistrives.

Lungebetændelse

Dette modul giver viden om, hvordan man observerer borgere med risiko for lungebetændelse. I modulet lærer man, hvordan man støtter med vejrtrækningsøvelser, og hvordan man kan lindre ved åndenød.

Ernæringsproblemer

Dette modul giver viden om vægttab og nedsat appetit hos den ældre. I modulet lærer man, hvilke tegn man skal være opmærksom på, når den ældre udviser tegn på nedsat appetit.

Dehydrering

Dette modul giver introduktion til hvordan du kan forebygge dehydrering hos borgeren. Borgers mål og rehabilitering samt vejledning er gennemgående elementer i dette modul.

Urinvejsinfektion

Dette modul giver viden om, hvilke symptomer man skal være opmærksom hos borgere med urinvejsinfektion, og hvordan man motiverer borgeren til forebyggende tiltag.

Obstipation

Dette modul giver viden om hvordan man observerer, vurdere og vejleder borgere med obstipation.