Førstehjælp

Førstehjælp

e-læring om Førstehjælp fra KvaliCare

Kursus for sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere og andet fagligt relevant personale

I dette kursus lærer du om førstehjælp herunder ABCDE – modellen og hjerte-lunge-redning.
Kurset består af to moduler og KvaliCare har udviklet e-læringen i samarbejde med Førstehjælpskonsulenterne.

Til hvert modul tilhører en quiz, hvor du skal anvende din viden i en hverdagskontekst.
Det er muligt at lægge jeres egne lokale instrukser, vejledninger og dokumenter ind i modulet.

Kurset indeholder:

ABCDE-modellen
Vurder en person ved hjælp af ABC(DE)-modellen
Viden om den livsvigtige ilttransport
Hjertestarter_KvaliCare- e-læring om Førstehjælp
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Video om hjerte-lunge-redning
Video om stabilt sideleje og hjertestarter
hjerte-lunge-redning
Quizzer
Hjertestop
Besøg hos en borger – case fra hverdagen

Moduler

ABCDE-modellen

I dette modul lærer du om ABCDE-modellen og den livsvigtige ilttransport. Herefter skal du gennemføre en quiz der sætter arbejdet med ABC(DE) modellen ind i din hverdag.

Førstehjælp - hjerte-lunge-redning

I modulet gennemgår du et forløb med borgeren Erik. Du vil løbende få instruktionsvideoer, der viser, hvordan du yder førstehjælp.