Faldforebyggelse

E-læring om faldforebyggelse

Faldforebyggelse

E-læring om faldforebyggelse fra KvaliCare

Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter

I dette kursus vil du møde borgere fra situationer i hverdagen. Du lærer om risikofaktorer i forhold til fald, samt hvordan du skal handle og forebygge.

1/3 af ældre over 65 år falder mindst 1 gang om året. Indsats kan reducere faldskader med 33%.

E-læringen er udviklet i samarbejde med sygeplejersker i primærsektor på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Kurset indeholder:

Hvad er omfanget af problemet og konsekvenserne for borgeren

Borgers mål og rehabilitering

Tidlig opsporing og forebyggelse

Efter første fald

Ansvar og henvisning

Tværfagligt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde

Planlægning og dokumentation

Moduler

Faldforebyggelse

Formålet med kurset er, at du bliver bevidst om, hvilke risikofaktorer, du skal være opmærksom på, så du kan være med til at opspore risiko, før borgeren falder første gang. Du lærer også, hvordan du kan være med til at udføre faldforebyggende indsats og understøtte daglig træning hos den ældre, for at forebygge fald hos ældre.