Hygiejne

KvaliCare Hygiejnekursus

Hygiejne

KvaliCare e-læringskursus i Hygiejne

Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere

Kursus i infektionshygiejne til medarbejdere i hjemmeplejen, på plejecentre og botilbud.

Dette kursus sætter fokus på korrekt infektionshygiejne i primærsektoren.

Kurset er udarbejdet på baggrund af retningslinjer fra Statens Serum Institut og en afsluttede quiz sikrer, at medarbejderne vedligeholder deres kompetencer. Det er muligt at tilføje lokale instrukser.

Kurset består af 2 moduler og 1 quiz:

  • Håndhygiejne
  • Smitteveje
  • Quiz – hygiejne

Kurset indeholder:

E-læring i Hygiejne fra KvaliCare
Forebyggelse af smittespredning i hjemmet
Råd om tilrettelæggelse af arbejdet
E-læring i Hygiejne fra KvaliCare
Infektionshygiejniske retningslinjer
Hygiejnetiltag tilpasset situationen
E-læring i Hygiejne fra KvaliCare
Interaktive quizzer
Mulighed for lokale instrukser
Links til mere viden

Moduler

Smitteveje

Viden om smitteveje og konkrete handlinger er vigtige når du skal forebygge smittespredning. I modulet får du præsenteret emnet på en ny og inspirerende måde som du kan bruge i dit daglige arbejde.

Håndhygiejne

I dette modul lærer du om, hvordan du mindsker spredning af mikroorganismer ved at udføre håndhygiejne ved hjælp af håndvask og hånddesinfektion. Modulet indeholder videoer og quizzer.

Hygiejne - Quiz

I dette modul kan du teste din viden om infektionshygiejne. Quizzen består af 10 spørgsmål, hvor der skal svares korrekt for at bestå.