Synkebesvær – opsporing og basal afhjælpning

E-læring om Synkebesvær

Synkebesvær – opsporing og basal afhjælpning

E-læringskursus om synkebesvær fra KvaliCare

E-læringskursus i synkebesvær

Kurset er målrettet social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

I kurset vil du lære om synkebesvær hos borgere og problemets omfang. Du vil få kompetencer i at identificere borgere med synkeproblemer, og hvordan du sikrer dig at disse borgere kan spise og drikke uden at fejlsynke.

Kurset er udviklet i OPI projekt i samarbejde med regionale og kommunale fagspecialister med udgangspunkt i kliniske retningslinjer.

Nedenfor kan du få et overblik over, hvilke moduler e-læringskurset i synkebesvær indeholder:

Kurset indeholder:

E-læringskursus om synkebesvær fra KvaliCare
Viden om synkebesvær
Tegn på risiko
E-læringskursus om synkebesvær fra KvaliCare
Lejring ved indtagelse pr. os og ved mundhygiejne
Risikosituation – måltidet
E-læringskursus om synkebesvær fra KvaliCare
Dysfagiscreening
Kost og væskekonsistens
Mulighed for lokale instrukser

Moduler

Synkebesvær

Du lærer om dysfagi og problemets omfang. Du lærer om normal synkefunktion i forhold til dysfagi. Du lærer om risikogrupper på din arbejdsplads, synkescreening, kostkonsistens og væskekonsistens. Du lærer om lejring på stol og i seng ved indtagelse af mad og drikke, “chin down”, mundhygiejne,  og vejledning af patient og pårørende.