Sårbehandling

E-læring om Sårbehandling

Sårbehandling

KvaliCare e-læringskursus om sårbehandling

Kursus for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker

KvaliCare tilbyder e-læring i sårbehandling. Sundhedspersonale anvender en betydelig del af deres tid hos borgere på at behandle sår. Mange sår kan undgås og tidsforbruget kan reduceres med gennemsnitlig 25% ved at sikre viden på området.

Kurset er udviklet i samarbejde med specialister og sårsygeplejersker på baggrund af nyeste evidens og bedste kliniske praksis.

Kurset er baseret på nyeste faglig viden og inddrager praksisnære eksempler samt giver værktøjer til brug i det daglige arbejde med borgeren.

KvaliCare tilbyder også et kursus i sårforebyggelse. E-læringskurset i sårforebyggelse kan du læse mere om her:

Kurset indeholder:

Sårbehandlingskursus
Sårrensning og sårplejeprodukter
Hvad indebærer opgaven for og hos borgeren
Borgerens helhedssituation og faktorer af betydning for sårheling
Sårbehandlingskursus
Guidelines og Dansk Selskab For Sårheling
Sårdiagnose og vurdering af sår og såromgivelser
Forebyggelse og rehabilitering
Sårbehandlingskursus
Infektionshygiejne og fremgangsmåde
Dokumentation, evaluering og justering af indsatsen
Mulighed for lokale instrukser

Moduler

Sårbehandling generelt

I modulet lærer du at planlægge og udføre sårbehandling med udgangspunkt i borgerens helhedssituation. Kurset bygger på Behandlingscirklen.

Smertebehandling ved sår

I modulet lærer du, hvordan du systematisk observerer og behandler smerter, samt evaluerer smertebehandling hos borgere med sår. Du lærer om farmakologisk og non farmakologisk smertebehandling.

TIME modellen

I modulet lærer du at arbejde struktureret med sårvurdering efter TIME-modellen. Modulet består af et stort billedmateriale, som understøtter læringsprocessen og gør modulet særdeles anvendelsesorienteret.

Produkter til sårbehandling

Modulet giver en bred og dybdegående introduktion til og valg af produkter til sårbehandling.

Hudpleje

Modulet giver viden om hudens opbygning og funktion, med fokus på hudpleje, til den ældre borger. Det belyser de mest almindelige hudproblemer og giver plejepersonalet viden om, hvordan man afhjælper og behandler disse.