Bensår

E-læring om Bensår

Bensår

E-læring om Bensår fra KvaliCare

Kursus for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker

I dette kursus lærer du om sårbehandling og kompressionsbehandling i mødet med borgere med bensår. Kurset omhandler bl.a. livskvalitet og bensår, typer af bensår, venøs insufficiens, udredning og vejledning.

Kurset er udviklet i samarbejde med sundhedsfaglig personale i den kommunale sektor.

Kurset indeholder:

E-læringskursus om Bensår fra KvaliCare
Bensår og livskvalitet
Behandling af bensår
E-læringskursus om Bensår fra KvaliCare
Kompressionsbandager og strømper
Bad og sårbehandling
E-læringskursus om Bensår fra KvaliCare
Inddragelse af borgeren

Moduler

Generelt

Du lærer om forskellige typer af bensår, og årsagssammenhænge. Hvordan du som medarbejder kan være med til at sikre udredning og lægediagnosticering af bensår. Hvordan du kan opspore risiko for vaskulære bensår, og planlægge forebyggelse i samarbejde med borgere og samarbejdspartnere.

Kompression

Kurset lærer dig, hvordan du kan anvende behandlingsprincipperne for vaskulære bensår i praksis. Hvordan du kan arbejde i overenstemmelse med “Guidelines for kompressionsbehandling”. Du opnår kendsskab med kompressionsbandager og strømper, som anendes i kommunen, samt kan vejlede borgere og plejepersonale.