Archive

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

  • Alle
  • Ingen kategori
  • KvaliCare nyheder
  • Sundhedsfaglige nyheder
Sundhedsfaglig onboarding Sunhedsfaglig onboarding giver kort og præcis introduktion til den sygeplejefaglige praksis KvaliCare tilbyder et e-læringskursus i sundhedsfaglig onboarding. Kurset består af en række korte moduler, der kan anvendes til at give jeres personale en kort og præcis introduktion til faglige indsatser, metoder og...
MEDICINDISPENSERING Bliv klogere på ansvarsområder for den medicinansvarlige Modulet er målrettet dig, der udfører medicindispensering til borgere, der får dispenseret tabletter og kapsler i æsker. Du lærer om bl.a. om ansvarsområder før, under og efter medicindispensering. Du bliver introduceret til Risikosituationslægemidler og forebyggelse af utilsigtede...
UTH ved risikosituationslægemidler Prøv e-læring  Prøv modulet om Methotrexat Rigtig god fornøjelse ! Kursus for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Kurset er også relevant for social- og sundhedshjælpere samt andet relevant fagligt personale. Med afsæt i UTH´er, utilsigtede hændelser, har KvaliCare og Medicin.dk produceret denne...
Førstehjælp Kursus for sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere og andet fagligt relevant personale I dette kursus lærer du om førstehjælp herunder ABCDE - modellen og hjerte-lunge-redning. Kurset består af to moduler og KvaliCare har udviklet e-læringen i samarbejde med Førstehjælpskonsulenterne. Til hvert modul tilhører en quiz, hvor du...
Diabetiske fodsår Om kurset Patienter med diabetes er i større risiko for at udvikle fodsår, som i værste tilfælde kan føre til amputation. Dette e-læringsmodul introducerer dig for det komplekse ved den diabetiske risikofod. Her får jeres medarbejdere den nødvendige viden om, hvordan de på...
KOL Kursus for social- og sundhedshjælpere Du lærer om KOL og opsporing af sygdom hos borgeren, herunder hvad du skal være opmærksom på. Du får indsigt i, hvad det vil sige at leve med KOL og hvilke konsekvenser en lungebetændelse, kan have for borgeren med...
Medicinadministration Forebyg utilsigtede hændelser med e-læring i medicinadministration Gennem læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der har opgaver i medicinadministration kan KvaliCares e-læringskursus i medicinadministration være med til at forebygge medicineringsfejl. Kurset består af syv basismoduler. Modulerne er udviklet så de kan anvendes som et led...
Sårbehandling Kursus for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker KvaliCare tilbyder e-læring i sårbehandling. Sundhedspersonale anvender en betydelig del af deres tid hos borgere på at behandle sår. Mange sår kan undgås og tidsforbruget kan reduceres med gennemsnitlig 25% ved at sikre viden på området. Kurset er...
Sårforebyggelse Kursus for social- og sundhedshjælpere I kurset får du viden om sårforebyggelse. Du får opdateret din basisviden om hudens funktion og opbygning. Du vil blive introduceret til, hvad der er vigtigt i pleje af ældres hud og om de mest almindelige hudproblemer hos de...
Hygiejne Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere Kursus i infektionshygiejne til medarbejdere i hjemmeplejen, på plejecentre og botilbud. Dette kursus sætter fokus på korrekt infektionshygiejne i primærsektoren. Kurset er udarbejdet på baggrund af retningslinjer fra Statens Serum Institut og en afsluttede quiz sikrer, at medarbejderne...