Archive

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

  • Alle
  • Ingen kategori
  • KvaliCare nyheder
  • Sundhedsfaglige nyheder
Sundhedsfaglig onboarding Sunhedsfaglig onboarding giver kort og præcis introduktion til den sygeplejefaglige praksis KvaliCare tilbyder et e-læringskursus i sundhedsfaglig onboarding. Kurset består af en række korte moduler, der kan anvendes til at give jeres personale en kort og præcis introduktion til faglige indsatser, metoder og...
MEDICINANSVARLIG Bliv klogere på ansvarsområder for den medicinansvarlige Du bliver introduceret til, hvad dit ansvar og dine opgaver er indenfor medicinhåndtering. Du lærer om problemområder i forhold til patientsikkerhed og metoder til at forebygge medicinfejl. Du lærer om risikosituationer i forhold til patientsikkerhed på de...
UTH og risikosituationslægemidler Prøv e-læring  Prøv modulet om Methotrexat Rigtig god fornøjelse ! Kursus for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Kurset er også relevant for social- og sundhedshjælpere samt andet relevant fagligt personale. Med afsæt i UTH´er, utilsigtede hændelser, har KvaliCare og Medicin.dk produceret denne...
Førstehjælp Kursus for sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere og andet fagligt relevant personale I dette kursus lærer du om førstehjælp herunder ABCDE - modellen og hjerte-lunge-redning. Kurset består af to moduler og KvaliCare har udviklet e-læringen i samarbejde med Førstehjælpskonsulenterne. Til hvert modul tilhører en quiz, hvor du...
Bensår Kursus for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker I dette kursus lærer du om sårbehandling og kompressionsbehandling i mødet med borgere med bensår. Kurset omhandler bl.a. livskvalitet og bensår, typer af bensår, venøs insufficiens, udredning og vejledning. Kurset er udviklet i samarbejde med sundhedsfaglig personale i...
Bensår Kursus for social- og sundhedshjælpere I dette kursus lærer du om opsporing af borgere i risiko, samt om din rolle i forebyggelse og behandling af bensår. Kurset er udviklet i samarbejde med sundhedsfaglig personale i den kommunale sektor. Kurset indeholder: Bensår og livskvalitet Behandling af...
Ernæringsvurdering Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter I dette kursus skærpes din opmærksomhed på ældre, der har haft et ikke planlagt vægttab, eller som risikerer at tabe sig. E-læringen er udviklet af sundhedsfaglige i samarbejde med ernæringsspecialister. Kurset indeholder: Uplanlagt vægttab og...
Faldforebyggelse Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter I dette kursus vil du møde borgere fra situationer i hverdagen. Du lærer om risikofaktorer i forhold til fald, samt hvordan du skal handle og forebygge. 1/3 af ældre over 65 år falder mindst...
Rehabilitering og aktiverende hjælp i hjemmet Kursus for social- og sundhedshjælpere I kurset lærer du om formålet med rehabilitering og aktiverende hjælp. Kurset er udviklet i samarbejde med sundhedsfaglig personale i den kommunale sektor. Kurset indeholder: Hvad betyder det at arbejde rehabiliterende Kommunikation med borgeren...
Blodsukkermåling Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter I dette kursus lærer du om blodsukkermåling.   E-læringen er udviklet i samarbejde med diabetessygeplejersker i den primær sektor på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Kurset indeholder: Formål med blodsukkermålingOm diabetesBlodsukkerværdier og afvigelser i blodsukkerværdierFørstehjælp...