Archive

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

  • Alle
  • Ingen kategori
  • KvaliCare nyheder
  • Sundhedsfaglige nyheder
Sukutan kanyle Kursus for sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere og andet fagligt relevant personale I modulet lærer du om sygepleje ved fastliggende subkutan kanyle. Det er muligt at lægge jeres egne lokale instrukser, vejledninger og dokumenter ind i modulet. Kurset indeholder: Hvad indebærer det for borgeren Fremgangsmåde...
Sundhedsfaglig onboarding Kursus til introduktion af nye medarbejdere, til social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, andet fagligt relevant personale og sygeplejersker. Dette kursus består af en række korte moduler til et byg-selv kursus der kan anvendes til at personale får en kort og præcis introduktion til faglige indsatser, metoder og emner indenfor sygepleje,...
MEDICINANSVARLIG Kursus for sygeplejersker Du lærer om hvad dit ansvar og dine opgaver er indenfor medicinhåndtering. Modulet er baseret på Sundhedsstyrelsens vejledning for korrekt håndtering af lægemidler. Kurset indeholder: Tjekliste ved medicindispensering Særlige fokusområder vedr. medicinfejl Indberetning af UTH Ansvar og patientsikkerhed, samtykke PN medicin...
Risikosituationslægemidler Prøv e-læring  Prøv modulet om Methotrexat Rigtig god fornøjelse ! Kursus for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Kurset er også relevant for social- og sundhedshjælpere samt andet relevant fagligt personale. Med afsæt i UTH´er, utilsigtede hændelser, har KvaliCare og Medicin.dk produceret denne e-læring, som...
Førstehjælp Kursus for sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere og andet fagligt relevant personale I dette kursus lærer du om førstehjælp herunder ABCDE - modellen og hjerte-lunge-redning. Kurset består af to moduler og KvaliCare har udviklet e-læringen i samarbejde med Førstehjælpskonsulenterne. Til hvert modul tilhører en quiz, hvor du...
Brehms Spilerdug Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælper, og social- og sundhedsassistenter I kurset får du teoretisk forudsætning for at kunne forflytte med spilerdug. Vi ser på situationer, hvor personen har brug for hjælp til at vende sig i sengen, til at komme højere op...
Bensår Kursus for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker I dette kursus lærer du om sårbehandling og kompressionsbehandling i mødet med borgere med bensår. Kurset omhandler bl.a. livskvalitet og bensår, typer af bensår, venøs insufficiens, udredning og vejledning. Kurset er udviklet i samarbejde med sundhedsfaglig personale i...
Bensår Kursus for social- og sundhedshjælpere I dette kursus lærer du om opsporing af borgere i risiko, samt om din rolle i forebyggelse og behandling af bensår. Kurset er udviklet i samarbejde med sundhedsfaglig personale i den kommunale sektor. Kurset indeholder: Bensår og livskvalitet Behandling af...
Ernæringsvurdering Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter I dette kursus skærpes din opmærksomhed på ældre, der har haft et ikke planlagt vægttab, eller som risikerer at tabe sig. E-læringen er udviklet af sundhedsfaglige i samarbejde med ernæringsspecialister. Kurset indeholder: Uplanlagt vægttab og...
Faldforebyggelse Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter I dette kursus vil du møde borgere fra situationer i hverdagen. Du lærer om risikofaktorer i forhold til fald, samt hvordan du skal handle og forebygge. 1/3 af ældre over 65 år falder mindst...