Archive

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

  • Alle
  • Ingen kategori
  • KvaliCare nyheder
  • Sundhedsfaglige nyheder
Førstehjælp Kursus for sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere og andet fagligt relevant personale I dette kursus lærer du om førstehjælp herunder ABCDE - modellen og hjerte-lunge-redning. Kurset består af to moduler og KvaliCare har udviklet e-læringen i samarbejde med Førstehjælpskonsulenterne. Til hvert modul tilhører en quiz, hvor du...
Ernæringsvurdering Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter I dette kursus skærpes din opmærksomhed på ældre, der har haft et ikke planlagt vægttab, eller som risikerer at tabe sig. E-læringen er udviklet af sundhedsfaglige i samarbejde med ernæringsspecialister. Kurset indeholder: Uplanlagt vægttab og...
Faldforebyggelse Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter I dette kursus vil du møde borgere fra situationer i hverdagen. Du lærer om risikofaktorer i forhold til fald, samt hvordan du skal handle og forebygge. 1/3 af ældre over 65 år falder mindst...
Rehabilitering og aktiverende hjælp i hjemmet Kursus for social- og sundhedshjælpere I kurset lærer du om formålet med rehabilitering og aktiverende hjælp. Kurset er udviklet i samarbejde med sundhedsfaglig personale i den kommunale sektor. Kurset indeholder: Hvad betyder det at arbejde rehabiliterende Kommunikation med borgeren...
Blodsukkermåling Kursus for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter I dette kursus lærer du om blodsukkermåling.   E-læringen er udviklet i samarbejde med diabetessygeplejersker i den primær sektor på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Kurset indeholder: Formål med blodsukkermålingOm diabetesBlodsukkerværdier og afvigelser i blodsukkerværdierFørstehjælp...
Insulininjektion til voksne diabetikere Kursus for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker Dette kursus understøtter din kompetenceudvikling i sygepleje til diabetikere, med fokus på observationer, handlinger og ansvar, i forbindelse med injektion af insulin. Kurset er udviklet i samarbejde med sundhedsfaglig personale i...
Synkebesvær - opsporing og basal afhjælpning E-læringskursus i synkebesvær Kurset er målrettet social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. I kurset vil du lære om synkebesvær hos borgere og problemets omfang. Du vil få kompetencer i at identificere borgere med synkeproblemer, og hvordan du...
Mund- og tandpleje til ældre i hjemmepleje og plejebolig Kursus for  social- og sundhedshjælpere I kurset lærer du om mund og tandpleje og du møder borgere fra situationer i hverdagen. Kurset er udviklet i samarbejde med omsorgstandplejen. Kurset indeholder: Almindeligt forekommende mund og tandproblemer Vurdering...
KOL Kursus for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter  Du lærer om KOL og opsporing af sygdom hos borgeren, hvad du skal være opmærksom på. Du får indsigt i, hvad det vil sige at leve med KOL og hvad forværring af sygdommen kan have af konsekvenser...
KOL Kursus for social- og sundhedshjælpere Du lærer om KOL og opsporing af sygdom hos borgeren, herunder hvad du skal være opmærksom på. Du får indsigt i, hvad det vil sige at leve med KOL og hvilke konsekvenser en lungebetændelse, kan have for borgeren med...