Archive

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

  • Alle
  • Ingen kategori
  • KvaliCare nyheder
  • Sundhedsfaglige nyheder
MEDICINANSVARLIG Bliv klogere på ansvarsområder for den medicinansvarlige Du bliver introduceret til, hvad dit ansvar og dine opgaver er indenfor medicinhåndtering. Du lærer om problemområder i forhold til patientsikkerhed og metoder til at forebygge medicinfejl. Du lærer om risikosituationer i forhold til patientsikkerhed på de...
UTH og risikosituationslægemidler Prøv e-læring  Prøv modulet om Methotrexat Rigtig god fornøjelse ! Kursus for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Kurset er også relevant for social- og sundhedshjælpere samt andet relevant fagligt personale. Med afsæt i UTH´er, utilsigtede hændelser, har KvaliCare og Medicin.dk produceret denne...
Medicinadministration Forebyg utilsigtede hændelser med e-læring i medicinadministration Gennem læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der har opgaver i medicinadministration kan KvaliCares e-læringskursus i medicinadministration være med til at forebygge medicineringsfejl. Kurset består af syv basismoduler. Modulerne er udviklet så de kan anvendes som et led...