Archive

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

  • Alle
  • Ingen kategori
  • KvaliCare nyheder
  • Sundhedsfaglige nyheder
Magtanvendelse Magtanvendelse Det kan være en udfordrende opgave at træne personale i reglerne og det forbyggende arbejde omkring magtanvendelse. Med vores kursus får jeres medarbejdere den nødvendige viden om servicelovens regler om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat...