KC365 Kvalitetskoncept

KC365-kvalitetskoncept

KvaliCares 365 kvalitetskoncept er en komplet løsning til kvalitetssikring og kompetenceudvikling til personalet, der arbejder med pleje og omsorg. Konceptet er bygget op om årlige analyser og handleplaner, der sikrer målbar udvikling og økonomiske besparelser i din kommune på jeres specifikke indsatser og udfordringsområder.

Vores koncept effektiviserer år efter år

Ved at foretage analysen år for år samler KvaliCare et meget stærkt datasæt, der giver indsigt i præcis hvilke udfordringer kommunen står i, hvordan områderne har udviklet sig, og hvordan indsatserne skal tilpasses.

Analyse

Vi udfører grundig dataindsamling samt analyse på baggrund af besvarelser fra udvalgte medarbejdere for at finde frem til status eller konkrete udfordringer i jeres kommune.

Handleplan

Handleplanen er vejen til at opnå de fastsatte succeskriterier. Vi udarbejder i samarbejde med jer en konkret plan, der skal sikre at målsætningerne nås. Det kan være kompetenceudvikling gennem e-læring og undervisning eller andre kompetencegivende aktiviteter.

Målsætning

På baggrund af analysen sætter vi, i samarbejde med ledelsen, konkrete og målbare succeskriterier for din kommunes udvikling.

Effektmåling

Efter et år gennemfører vi igen en analyse for at følge op på om målsætningen er nået. Herefter laves nye målsætninger og handleplaner, så vi i fællesskab fortsat sikrer en sundhedsfaglig udvikling i kommunen.

Kontakt Susan for at høre mere om KC365 Kvalitetskoncept

LMS

Vores it-system giver værktøjer til dataindsamling, kompetencestyring og kursusadministration af både e-læring og aktiviteter.

Overblik

Du får desuden et lettilgængeligt overblik over kompetenceudviklingen på afdelings-, faggruppe- og medarbejderniveau.

Rapportering

Du har mulighed for at tilgå overblikket løbende i LMS'et, men du kan også udtrække rapporter på årsbasis.

Hvad får I ud af KC365 Kvalitetskoncept?

Implementeringen af KvaliCares 365 kvalitetskoncept er først og fremmest en strategisk beslutning. Konceptet er, takket være sin digitale natur, stort set selvkørende, når først alt er sat op. Alle påmindelser, mails og ledelsesrapportering sættes op på én gang – nye medarbejdere tilmeldes endda automatisk, da systemet trækker på medarbejdernes stamdata. Dette gør også, at systemet altid er opdateret.

Et system der medvirker til at lovgivningen på sundhedsområdet bliver overholdt.
Et strategisk kompetenceudviklingsværktøj til sundhedsområdet, der sikrer konstant forbedring af kompetenceniveauet i organisationen.
Lederen får nemt et overblik over medarbejderens kompetenceudvikling.
Bedre pleje for den enkelte borger med udgangspunkt i deres virkelighed.
Mål- og dokumentérbar kompetenceudvikling og uddannelse.
Væsentlige besparelser allerede efter det første år.
Glade og veluddannede medarbejdere.
KvaliCare udarbejder i samarbejde med kommunen en konkret plan, der skal sikre at målsætningerne nås.

Hvad får I ud af KC365 Kvalitetskoncept?

Implementeringen af KvaliCares 365 kvalitetskoncept er først og fremmest en strategisk beslutning. Konceptet er, takket være sin digitale natur, stort set selvkørende, når først alt er sat op. Alle påmindelser, mails og ledelsesrapportering sættes op på én gang – nye medarbejdere tilmeldes endda automatisk, da systemet trækker på medarbejdernes stamdata. Dette gør også, at systemet altid er opdateret.

Et system der medvirker til at lovgivningen på sundhedsområdet bliver overholdt.
Et strategisk kompetenceudviklingsværktøj til sundhedsområdet, der sikrer konstant forbedring af kompetenceniveauet i organisationen.
Lederen får nemt et overblik over medarbejderens kompetenceudvikling.
Bedre pleje for den enkelte borger med udgangspunkt i deres virkelighed.
Mål- og dokumentérbar kompetenceudvikling og uddannelse.
Væsentlige besparelser allerede efter det første år.
Glade og veluddannede medarbejdere.
KvaliCare udarbejder i samarbejde med kommunen en konkret plan, der skal sikre at målsætningerne nås.