KC365 Kompetencestyring

Med KC365 kompetencestyring har du et automatisk og enkelt værktøj, der hjælper dig til at få overblik over dine medarbejderes kompetencer. KC365 kompetencestyring er målrettet sundhedssektoren. Værktøjet giver mulighed for at håndtere store grupper af medarbejdere, der udfører ensartede arbejdsopgaver og har behov for vedligeholdelse og opdatering af kompetencer. Læs mere ved at klikke på fanerne herunder.

KC365 Kompetencestyring lederoverblik

Med KC365 Kompetencestyring får du som leder indsigt i dine medarbejderes kompetencer. Det sikrer, at du kan styre og udnytte jeres ressourcer på bedste vis.

Du får et stærkt overblik over dine medarbejderes kompetencer, så du nemt kan følge med i deres aktiviteter og certificeringer. Det er også let at følge op på aktiviteter med en gyldighedsperiode, så du kan sikre dig, at medarbejderens kompetencer altid er opdaterede.

Du har ligeledes overblik over obligatoriske aktiviteter. På den måde kan du følge med i om dine medarbejdere allerede er tilmeldt eller har gennemført disse forløb. Du kan hurtigt og enkelt sende mails og du kan tilmelde dem relevante kurser, så de kan generhverve certifikater eller kompetencer.

Ved hjælp af statusrapporter kan du få det samlede overblik over alle dine medarbejdere. Her kan du lave et udtræk til Excel, som indeholder alle relevante informationer om medarbejdernes kompetencer.

KC365 Kompetencestyring medarbejderoverblik

KC365 kompetencestyring gør det nemt for medarbejderne at finde og tilmelde sig kurser via kursuskataloget. De får desuden en side, hvor de kan holde overblik over alle deres kurser – både kommende og gennemførte. Her kan de ligeledes finde og hente kursusbeviser.

Medarbejderne bliver automatisk mindet om, når der er kurser eller moduler, de skal gennemføre. Du som leder kan også få besked, når de har gennemført.

Ifølge lovgivningen, skal du indenfor visse områder kunne dokumentere dine medarbejderes kompetencer. KC365 Kompetencestyring hjælper dig med at planlægge medarbejdernes kompetenceforløb og at dokumentere deres færdigheder. Kompetencestyring i Plan2Learn kan tilmed integreres i jeres vagtplanlægningssystem.

Du kan udtrække oversigten over dine medarbejderes kompetencer til Excel, og du kan dermed let bruge oversigten i andre sammenhænge.

Hvad får din kommune ud af KC365 Kompetencestyring?

Målbar og dokumentérbar kompetenceudvikling og uddannelse.

Lederen får nemt et overblik over medarbejderens kompetenceudvikling.

Et strategisk kompetenceudviklingsværktøj til sundhedsområdet, der sikrer konstant forbedring af kompetenceniveauet i organisationen.

Et system der medvirker til at lovgivningen på sundhedsområdet bliver overholdt.

At der til enhver tid kan udtrækkes rapport til eksempelvis Styrelsen for patientsikkerhed med dokumentation for medarbejdernes kompetenceniveau.

Medarbejdere der altid har overblik over hvilke tilstedeværelses- og e-læringskurser, de skal gennemføre.

Learning Management Platform

Vi tilbyder et rapporteringsværktøj, der giver dig et overblik over medarbejderes kompetencer. Vi indgår tæt samarbejde med vores søsterselskab, Plan2learn, der er førende på det kommunale og regionale marked inden for kursrusadministration samt styring og dokumentation af medarbejderes kompetencer.

Uanset om du allerede er plan2learn kunde, har din egen portal eller blot har brug for en mikroportal, der kan registrere og rapportere resultater, så kan vi finde en løsning.

Kontakt os

Lad os hjælpe din kommune med at optimere det sundhedsfaglige niveau.