Ingen kategori

KvaliCare Nyheder

Du kan her læse om relevante sundhedsfaglige nyheder. Vi fortæller også om, hvad du kan glæde dig til af nye og opdaterede e-læringskurser.

Gratis adgang til e-læring om UTH ved risikosituationslægemidler Er du leder inden for omsorg og pleje, eller har du måske ansvaret for kompetenceudviklingen på din arbejdsplads? Så kan vores gratis e-læring om UTH ved risikosituationslægemidler helt sikkert være noget for dig. Vi tilbyder, i samarbejde...
Nye sårmoduler på vej! Hos KvaliCare er vi i fuld gang med at opdatere vores populære sårkursus portefølje, og allerede i slutningen af august kan du få glæde af de 2 første ud af 9 helt nye moduler: Sårbehandling generelt Sårvurdering med TIME-modellen E-læring skal...
🚀 NY KREATIV HAJ TIL VORES TEAM 🚀 Vi er meget begejstrede for at dele nyheden om vores nye kollega, Carina! Carina er nyuddannet multimediedesigner fra Erhvervsakademiet i Aarhus, og tiltræder ind som barselsvikar for Kristine Ida. Carina er allerede i fuld gang med at...
Vores første dialogmøde I dag har været en lidt anderledes dag på KvaliCare kontoret. Med Mai og Mads som værter, har vi nemlig afholdt vores allerførste dialogmøde. Vi havde inviteret vores kunder til en snak om, hvordan de bruger e-læring til at udvikle og vedligeholde...
Skærpet tilsynsfokus på insulin: Prøv KvaliCares e-læring  Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på insulin ved tilsyn. Men hvad skal man være opmærksom på når man bruger lægemidlet? Insulin er et lægemiddel, der ofte er involveret i alvorlige utilsigtede hændelser. Det er et af de lægemidler,...
Kender du reglerne for magtanvendelse? Her hos KvaliCare er vi godt i gang med at udvikle et splinternyt e-læringskursus der handler om forebyggelse af magtanvendelse. Kurset er udviklet ud fra servicelovens regler om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt...
Velkommen til nye kollegaer Vi er kommet godt i gang efter sommerferien, og vi er så heldige, at vi er blevet to mand stærkere på holdet hos ProLearning og KvaliCare. Mads og Jacob starter op i stillinger som henholdsvis IT-konsulent og grafiker, og de står...
Bliv opdateret på sygeplejefaglig journalføring med KvaliCares e-læring I sygeplejen er et af de vigtigste arbejdsredskaber patientjournalen. I journalen findes den sundhedsfaglige dokumentation, der gør det muligt for den sundhedsfaglige medarbejder at følge op samt evaluere på den behandling og pleje, som borgerne modtager. Korrekt...
Få helt styr på, hvordan smørrebrød skal anrettes Det er vidst ingen hemmelighed, at rigtig mange af de ældre borgere i hjemmeplejen er rigtig glade for at få smørrebrød til frokost. Dog har Gladsaxe Kommune oplevet et behov for at opkvalificere de medarbejdere, der sammensætter...
Ny guide til sikker medicinhåndtering af risikosituationslægemidler KvaliCare deltog d. 3 november på temadag om medicinhåndtering og patientsikkerhed som blev afholdt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det var en spændende dag med b.la. oplæg om nye funktioner i FMK samt indblik og inspiration fra andre konkrete...