Ny rapport om ufaglærtes rolle i ældreplejen

Ny rapport om ufaglærtes rolle i ældreplejen

Der er netop udgivet en ny rapport af Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen, der sætter fokus på den voksende gruppe af ufaglærte medarbejdere i ældreplejen. Rapporten, som inkluderer både en kvalitativ og en registerundersøgelse, beskriver at mere end hver fjerde medarbejder i ældreplejen ikke har en formel social- og sundhedsuddannelse.

Det er altså tydeligt, at ufaglærte medarbejdere spiller en afgørende rolle i hverdagen for ældre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen. Rapporten beskriver også hvor vigtigt det er, at vi klæder ufaglærte på med de rette kompetencer. På den måde sørger vi for, at det både er trygt og sikkert at varetage deres opgaver hos borgerne.

Dette er et emne, som får stor fokus i skrivende stund. Det passer også med det vi selv ser og oplever, når vi snakker med vores samarbejdskommuner i det sundhedsfaglige. Der er en stor efterspørgsel på redskaber, der kan hjælpe med kompetenceudviklingen ude i de forskellige praksis.

En af de største dilemmaer i kompetenceudviklingen er en mangel på tid og ressourcer. Det er nemlig ikke altid muligt for samtlige medarbejdere at deltage i planlagt kompetenceudvikling. Medarbejderne er selv meget opsatte på at lære, og har pointeret hvordan kurser, e-læring og sidemandsoplæring er redskaber, som de ynder at benytte sig af.

E-læring som redskab

Vi oplever at e-læring er et velegnet redskab til ufaglærte, da det både er praksisnært, nemt at tilgå på alle devices, kan gennemføres i løbet af arbejdsdagen og er en effektiv måde for medarbejdere at tilegne sig kompetencer.

Vores e-læringsmoduler om medicinadministration og sundhedsfaglig onboarding er blandt andet målrettet til netop denne type af medarbejdere. Vi har flere af vores kunder, som synes de er vigtige i deres oplæringspraksis. Her er et par af de fordele, som de har beskrevet for os efter deres implementering:

E-læringen giver en solid basisviden i medicinadministration og gør yderligere træning nemmere. Det forbereder også medarbejderne til at stille mere relevante spørgsmål og engagere sig mere dybtgående i deres træning.

Medarbejderne har også udtrykt tilfredshed med at e-læringen giver dem praktisk anvendelig viden og øger deres følelse af beredskab til praksis.