Ny e-læring om medicindispensering

Ny e-læring om medicindispensering

Vi har udviklet et nyt og opdateret e-læringsmodul, der sætter fokus på korrekt medicindispensering. E-læringen om medicindispensering er målrettet dig, der er autoriseret og udfører medicindispensering til borgere, der får dispenseret tabletter og kapsler. Men e-læringen er også målrettet dig, der skal oplæres eller vedligeholde sin viden på området.

Modulet introducerer dig til forskellige opmærksomhedspunkter, som du skal forholde dig til, når du dispenserer. Derudover vil du i modulet blive introduceret til dit ansvar og kompetencer, medicinliste og FMK, risikosituationslægemidler samt, hvordan du kan forebygge medicinfejl og utilsigtede hændelser. E-læringen går i dybden med de forskellige opmærksomhedspunkter, og tager udgangspunkt i relevante cases, der er skrevet ud fra genkendelige situationer og udfordringer indenfor opgaven medicindispensering.

Forebyggelse af medicinfejl og utilsigtede hændelser

I medicindispenseringsprocessen har du et ansvar for at arbejde forebyggende. E-læringsmodulet sætter derfor fokus på, hvordan du og dine kollegaer kan undgå utilsigtede hændelser under indsatsen. Gennem læring og kompetenceudvikling kan e-læringen altså være med til at forebygge medicinfejl og utilsigtede hændelser hos medarbejdere, der har dispenseringsopgaver.

Lyder e-læring om medicindispensering som noget for jer?

Hvis e-læring om medicindispensering er relevant for medarbejderne på din arbejdsplads, så kontakt os gerne. Det er muligt at tilføje jeres egne instrukser, retningslinjer og andet vigtig information, så medarbejderne kan tilgå dem, når de ser e-læringen.

E-læringen er bl.a. udarbejdet ud fra vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Indholdet er desuden testet af sygeplejersker og andre fagpersoner i kommuner.