Revideret udgave af pjecen ’Korrekt håndtering af medicin er ude nu!

Revideret udgave af pjecen Korrekt håndtering af medicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i september 2023 udkommet med en ny udgave af pjecen ’Korrekt håndtering af medicin.’

Pjecen er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, hvor personalet håndterer medicin.

KvaliCares e-læring i medicinhåndtering tager bl.a. udgangspunkt i pjecen og derfor sikrer vi os, at modulerne er i overensstemmelse med de nyeste vejledninger.

Læs pjecen ’Korrekt håndtering af medicin