Skærpet fokus på insulin

Skærpet tilsynsfokus på insulin: Prøv KvaliCares e-læring 

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på insulin ved tilsyn. Men hvad skal man være opmærksom på når man bruger lægemidlet?

Insulin er et lægemiddel, der ofte er involveret i alvorlige utilsigtede hændelser. Det er et af de lægemidler, der bliver kategoriseret som et risikosituationslægemiddel. En forkert håndtering kan have alvorlige konsekvenser for de modtagere, der har brug for lægemidlet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan insulin skal gives til den enkelte modtager.

Fokus på insulin ved tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop fokus på risikosituationslægemidler. I april 2023 sætter de et særligt fokus på insulin ved skærpede tilsyn med fokus på håndtering af insulin. De indleder en række tilsyn i plejesektoren og på bosteder, hvor personalet håndterer insulin for borgere med diabetes. Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at tilsynet tager udgangspunkt i en række målepunkter, der blandt andet har fokus på instrukser og arbejdsgange for behandlingen af insulin.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside stps.dk fremgår det, at formålet med disse tilsyn er at: ”afdække det patientsikkerhedsmæssige niveau og understøtte læring i plejesektoren og på bosteder.”

Hos KvaliCare er vi netop også interesserede i at understøtte læring i forbindelse med håndteringen af insulin. Vi har derfor udviklet e-læring, der tager afsæt i utilsigtede hændelser i forbindelse med lægemidlet.

Er du opmærksom på risikosituationer?

I vores e-læring bliver du præsenteret for en fiktiv fortælling om Lise på 67 år. Lise har insulinkrævende diabetes, og er afhængig af at få den korrekte dosis insulin. I modulet skal du derfor hjælpe Christel, der er social- og sundhedsassistent, med at træffe de rigtige valg i løbet af dagen, så Lise får den rigtige behandling. Du vil altså blive præsenteret for genkendelige risikosituationer, hvor det er vigtigt at være opmærksom. På den måde kan du teste din viden på området, og få lov til at øve dig på en fiktiv patient. Modulet kan på samme måde være en inspiration til, hvad I kan gøre for at øge sikkerheden på jeres arbejdsplads.

Få et indblik i modulet:
Modul omkring insulin - mød Christel og Lise
Christel og Lise

Mød Christel og Lise. Christel er social- og sundhedsassistent og skal hjælpe Lise morgen, middag og aften.

Modul omkring insulin. Her skal du måle Lises blodsukker.
Lises blodsukker

Her skal du hjælpe Christel med at måle Lises blodsukker. I dette scenarie er Lises blodsukker indenfor hendes normalområde.

Modul omkring insulin - Quiz
Quiz

I modulet vil du blive præsenteret for en quiz. Her ser du et eksempel på et spørgsmål, der bliver stillet i quizzen.

Lyder KvaliCares e-læring omkring insulin som noget for jer?

Hvis e-læring omkring insulin kunne være relevant på din arbejdsplads, så kontakt os gerne. Det er muligt at tilpasse modulet så jeres egne lokale instrukser, vejledninger og andet vigtigt information også indgår i e-læringen.

Modulet er udviklet i samarbejde med ProLearning, og er udarbejdet ud fra vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed og i samarbejde med Medicin.dk.