E-læring i medicinadministration

Forebyg utilsigtede hændelser med e-læring i medicinadministration

Hos KvaliCare er vi interesserede i at være med til at forebygge utilsigtede hændelser med vores e-læringskursus i medicinadministration. Kurset kan være med til at forebygge medicineringsfejl gennem læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der har opgaver i medicinadministration. Kurset er altså rettet mod både sundhedspersoner og ikke sundhedsuddannet personale, der medvirker til medicinhåndtering. E-læringskurset i medicinadministration består af 12 e-læringsmoduler, der repræsenterer, hver sin lægemiddelform.

E-læringen skal sikre, at borgere får deres medicin korrekt

I kurset gennemgår vi korrekt håndtering af medicin. Relevante og genkendelige fortællinger om borgere er et fast omdrejningspunkt i modulerne, som løbende indeholder videoer og interaktivitet, der skal inddrage medarbejderen. Gennem kurset vil man altså opnå en viden om korrekt medicinadministration, og om sit eget ansvar i medicinhåndteringen.

Kursets forskellige moduler tager udgangspunkt i sygeplejeindsatsen og praksis i kommuner, hvor dele af opgaver kan blive varetaget af forskellige faggrupper. Modulerne vil illustrere, hvilket ansvar de forskellige faggrupper står med

Undervisning og vedligeholdelse af grundlæggende viden

Kurset består af syv basismoduler. Modulerne er udviklet, så de kan anvendes som et led i undervisningen eller til oplæring af nye medarbejdere, der herefter er klar til oplæring i praksis. Dertil består kurset af yderligere syv mikromoduler, der varer mellem 3-8 minutter hver. I alt vil kurset have en samlet varighed på 1 time og 30 minutter. Afhængigt af medarbejdernes opgaver og faggrupper, er der mulighed for at tage udgangspunkt i jeres forskellige kompetenceprofiler så medarbejderne får tildelt de moduler, der er relevante. I løbet af e-læringskurset vil man støde på quizzer, der er med til at samle op på udbyttet fra de forskellige moduler.

Ved at tilbyde kurset til jeres medarbejdere, der har opgaver i medicinadministration vil I altså stå med en sikkerhed i, at jeres medarbejdere har en grundlæggende teoretisk forståelse for medicinadministration, og er godt rustede til at undgå medicinfejl.

E-læringskurset består af følgende 12 moduler og 2 quizzer:
Kursets syv basismoduler
Basismoduler i medicinadministration
Kursets syv mikromoduler, der kan tildeles alt efter medarbejderens opgaver og faggruppe
Mikromoduler i medicinadministration
Her kan du få et overblik over, hvordan de forskellige moduler kan sammensættes:
Lyder KvaliCares kursus i medicinadministration som noget for jer?

Hvis et e-læringskursus i medicinadministration kunne være relevant på din arbejdsplads, så kontakt os gerne. Det er muligt at tilpasse modulerne så de indeholder kommunens egne instrukser, retningslinjer og andet vigtig information.

Kurset er udviklet i samarbejde med ProLearning, og er udarbejdet ud fra vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed og i samarbejde med Medicin.dk. Indholdet er desuden testet af sygeplejersker og andre fagpersoner i kommuner.