Sygeplejefaglig journalføring

Bliv opdateret på sygeplejefaglig journalføring med KvaliCares e-læring

I sygeplejen er et af de vigtigste arbejdsredskaber patientjournalen. I journalen findes den sundhedsfaglige dokumentation, der gør det muligt for den sundhedsfaglige medarbejder at følge op samt evaluere på den behandling og pleje, som borgerne modtager. Korrekt journalføring er en vigtig og stor del af den sygeplejefaglige opgave, da det har stor indflydelse på den individuelle borger og patients forløb.

Med KvaliCares e-læringsmodul ”Introduktion til sygeplejefaglig journalføring” er det nu muligt kort og præcist at introducere medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver hos borgerne, til centrale rammer for, hvad sygeplejefaglig journalføring indebærer.

For de autoriserede medarbejdere er modulet en anderledes og hurtig adgang til overblik og opdatering i de vigtigste principper.

Modulet kan bidrage som et værktøj til at vedligeholde kompetencer og det kan anvendes i forbindelse med fx tilstedeværelsesundervisning.

I e-læringen får medarbejderne hurtig adgang til vigtigt informationsmateriale og vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed som fx:

  • Hvad gælder for din faggruppe?
  • Hvad er de vigtigste ændringer og principper i journalføringsbekendtgørelsen af den 1. juli 2021 og de fem sektorspecifikke vejledninger?

I modulet lærer medarbejderne om:

  • Hvad sygeplejefaglig journalføring er
  • Hvorfor vi skal journalføre
  • Hvem der skal journalføre
  • Hvad og hvor meget der skal journalføres

Er du interesseret i at høre mere om modulet eller se en demo udgave så kontakt os endelig her.