Ny rapport om uth’er med insulin

Mere end 3.000 utilsigtede hændelser med insulin samlet fra 2020 og 2021

Tallet kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der i april sætter fokus på utilsigtede hændelser med insulin.

Utilsigtede hændelser med insulin såsom doseringsfejl, forveksling mellem langsomt- og hurtigtvirkende insulinpenne eller lignende kan have alvorlige konsekvenser for patienten, og i værste fald kan insulinfejl være fatale.

Som et risikosituationslægemiddel har I formentlig særligt fokus på insulin fra flere fronter, men menneskelige fejl er ofte en del af utilsigtede hændelser, og man kan derfor sætte ind på flere måder for at forebygge, at der sker fejl i borgerens insulinbehandling. Den bedste måde at imødekomme fejlene er ved at sætte fokus på området blandt alle medarbejdere – måske fra en ny vinkel, end det I kender til.

Det vil vi gerne hjælpe med!

Derfor giver KvaliCare lige nu og 14 dage frem gratis adgang til vores e-læringsmodul om utilsigtede hændelser med insulin. Med modulet kan I øge opmærksomheden på området, ved at bruge det kun 15 minutter lange e-læringsmodul. Jo flere der gennemfører e-læringen og bliver gjort opmærksom på feltet, desto flere kan være med til at forebygge fejlene.

E-læringen består af en kort og konkret introduktion til diabetes og insulinbehandling, samt en case fra hverdagen, hvor du skal hjælpe en borger der har insulinkrævende diabetes gennem en hel dag. Gennem casen oplever du, hvilke konsekvenser dine valg har for borgeren.
Modulet afsluttes med en quiz, der sikrer, at de vigtigste budskaber er forstået.

Du finder e-læringen her, der vil være tilgængelig indtil den 10. maj:

E-læring om utilsigtede hændelser med insulin

Udover insulinmodulet har vi også lavet e-læringsmoduler med afsæt i utilsigtede hændelser om lægemidlerne Blodfortyndende medicin, Digoxin, Methotrexat og Opioider.
Du er velkommen til at kontakte os for at få en demo til alle modulerne.