Sundhedsfaglig introduktion af medarbejdere

Sundhedsfaglig introduktion af medarbejdere

Vi oplever efterspørgsel på en effektiv og struktureret måde at få budt alle medarbejdere velkommen på.  Derfor er vi i fuld gang med at udvikle små korte e-læringsmoduler på max 8 minutters varighed, som er lige til at gå til. Indholdet i modulerne giver indblik i og kendskab til indsatser og redskaber, der arbejdes med over tid, og fokusområder der løbende tages op.

Modulerne kan være en anderledes og nytænkende måde at introducere på og understøtte den nuværende introduktion i organisationen.

Den enkelte kommune bestemmer hvilke faggrupper og medarbejdere, der skal se hvilke moduler og hvornår.

Indholdet i modulerne er lavet på baggrund af vejledninger og retningslinjer til kommuner, så alle kan have udbytte af dem.

Vi er lige nu ved at udvikle følgende moduler:

  • Håndhygiejne
  • Smitteveje
  • ISBAR
  • TOBS
  • Triagering
  • Tidlig opsporing

Disse moduler bliver også en del af vores onboarding moduler:

  • De 12 sygeplejefaglige problemområder
  • 5 vigtige om journalføring

Hvis du er nysgerrig på at høre mere om disse, kontakt os endelig.