Ny guide til sikker medicinhåndtering af risikosituationslægemidler

Ny guide til sikker medicinhåndtering af risikosituationslægemidler

KvaliCare deltog d. 3 november på temadag om medicinhåndtering og patientsikkerhed som blev afholdt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det var en spændende dag med b.la. oplæg om nye funktioner i FMK samt indblik og inspiration fra andre konkrete projekter, som har været med til at forbedre patientsikkerheden på medicinområdet.
Ligeledes var der interessante præsentationer af læringsmaterialer, som skal hjælpe med at undgå medicinfejl, når der arbejdes med risikosituationslægemidler.

Heriblandt blev den nye guide til sikker medicinhåndtering af risikosituationslægemidler også præsenteret.

I guiden kan man læse om de syv forskellige risikosituationslægemidler, og hvad man skal være særligt opmærksom på for at undgå utilsigtede hændelser med lægemidlerne. Guiden vil selvfølgelig være at finde som ekstra materiale i vores e-læringsmoduler.