Vi udvikler e-læring om risikosituationslægemidler

Ny e-læring på vej!

Særligt én sygdom har taget al sundhedsfaglig opmærksomhed på det sidste. Den har fået os i KvaliCare til flytte arbejdspladsen hjem i en periode, men den har ikke stoppet os i arbejdet! Vi er nu tilbage på kontoret igen, hvor vi brainstormer på udviklingen af ny e-læring.

Lige nu er vi sammen med medicin.dk i fuld gang med at producere e-læring om risikosituationslægemidler. Medicin.dk producerede sidste år en stærk kampagne om disse lægemidler kaldet STOP TÆNK TJEK i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og nu skal den følges op med e-læring fra KvaliCare.

I marts startede vi udviklingsprocessen via skype sammen med medicin.dk. Et møde vi normalt afholder fysisk.

Skypemøde om Risikostuationslægemidler

Praksisnær e-læring

Vi arbejder for at skabe et e-læringsforløb, der skal være en forlængelse af kampagnens informationsvideoer ved at sætte fokus på din hverdag. E-læringen vil tage afsæt i borgerhistorier og er inspireret af utilsigtede hændelser og de problemstillinger der er registreret.

E-læringen kommer helt konkret til at omhandle fem typer risikomedicin. Vi laver derfor scenarier, hvor du kommer til at møde borgere der er i behandling med et lægemiddel. Disse situationer viser konkrete måder at arbejde med STOP TÆNK TJEK.  Vi giver gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold til de forskellige situationer. Du får mulighed for at øve dig på situationen, da du skal træffe valg om, hvordan du vil handle i mødet med borgeren.

Risikosituationslægemidler_case_Opioider_ e-læring fra KvaliCare

E-læringen bliver også det første kursus udviklet i vores nye design. Vi glæder os virkelig til at vise det frem for jer og vi håber I vil tage godt imod det!

Er du interesseret i e-læring om risikosituationslægemidler, så følg med her for at høre mere eller kontakt os.