E-learning skaber værdi

E-læring skaber værdi

Vi kender hverdagen i kommunerne – og mener det er vigtigt at være i dialog med vores kunder – også når vi udvikler og opdaterer vore kurser. Det betyder, at vore kurser altid er funderet i de behov og den virkelighed, som sundheds- og omsorgspersonalet står midt i.

KvaliCare e-learning bruges ofte som en del af en strategisk indsats, hvor data dokumenterer resultaterne – og det er tydeligt at se at der sker et kvalitetsløft, når KvaliCare e-learning har været en del af indsatsen. Vi oplever dagligt, at vores e-learning kurser taler ind i den kontekst og de behov, der er for kompetenceudvikling.

”Jeg ser e-læring som et særdeles brugbart og væsentligt værktøj i forhold til på en effektiv måde at kompetenceudvikle vore medarbejdere på konkrete og målrettede indsatsområder. Jeg ser, at lige netop den form for e-learning, som KvaliCare har udviklet, giver Sorø kommune mulighed for at anvende e-learning som et strategisk ledelsesværktøj, hvilket kan være med til bl.a. at sikre og fastholde kvalitet i forbindelse med uddelegering af opgaver””

Leder i Sorø Kommune

KvaliCares e-learning giver et videns- og kompetenceløft som helt konkret kan dokumenteres i forbindelse med fx den årlige såranalyse, hvor det er tydeligt at se, at der gennem e-learning er skabt et kvalitetsløft, ny viden og handlingskompetence, hvilket har ført til nedbringelse af antallet af sår.

Det skaber motivation og mening at se kvaliteten i den daglige praksis styrket og forbedret på baggrund af den enkeltes kompetenceudvikling gennem e-learning.

”Jeg har kun gode oplevelser omkring KvaliCares e-læring. Jeg er uddannet som social og sundhedshjælper og bruger ofte KvaliCare som opslagsværk i forbindelse med mit job. Det er dejligt at kunne hente viden og eventuelt få opfrisket ting, som jeg måske ikke lige har haft i længere tid”.

Medarbejder i Sorø Kommune

Er du interesseret i at høre mere om hvad KC kan gøre for dig og din arbejdsplads, så er du meget velkommen til at kontakte os